eCevap.com

Anadolu uygarlıkları nelerdir?

Anadolu, tarihi boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  1. Hititler: MÖ 2000-1200 yılları arasında Anadolu’da yaşayan Hititler, demir çağının başlangıcına denk gelen bir dönemde büyük bir devlet kurmuşlardır. Başkentleri Hattuşaş’ta bulunan Hititler, güçlü bir orduya ve gelişmiş bir hukuk sistemine sahiptiler.
  2. Frigler: MÖ 8. yüzyılda Anadolu’da yaşayan Frigler, büyük bir devlet kurdular ve başkentleri Gordion’daydı. Frigler, bronz işlemeleriyle ünlüydü ve bölgenin zengin maden kaynaklarından yararlanarak önemli bir ekonomik güç haline geldiler.
  3. Lidyalılar: MÖ 7. yüzyılda Anadolu’da yaşayan Lidyalılar, kendi adlarına para bastıran ilk uygarlıklardan biriydi. Başkentleri Sardes’te bulunan Lidyalılar, özellikle altın işlemeleriyle ünlüydü.
  4. Persler: MÖ 6. yüzyılda İran’dan Anadolu’ya gelen Persler, kısa bir süre içinde bölgede hakimiyet kurmayı başardılar. Persler, bölgedeki diğer uygarlıklardan farklı olarak, çok uluslu bir imparatorluk kurmuşlardı ve bu imparatorlukta farklı kültürler bir arada yaşamaktaydı.
  5. Helenistik Dönem: MÖ 4. yüzyılda Büyük İskender’in Pers İmparatorluğu’nu yıkmasıyla birlikte Anadolu’da Helenistik Dönem başladı. Bu dönemde, Anadolu’da birçok şehir devleti kuruldu ve bu şehirlerde sanat, felsefe ve bilim gelişti.
  6. Roma İmparatorluğu: MÖ 1. yüzyılda Anadolu, Roma İmparatorluğu’nun bir eyaleti haline geldi. Roma İmparatorluğu’nun bölgedeki en önemli mirası, Anadolu’nun birçok yerinde bulunan antik kentlerdir.
  7. Bizans İmparatorluğu: Roma İmparatorluğu’nun bölünmesiyle birlikte Anadolu, Bizans İmparatorluğu’nun egemenliği altına girdi. Bu dönemde, Anadolu’da kiliseler, manastırlar ve kaleler inşa edildi ve bölgedeki Hristiyanlık etkisi arttı.

Yorum ekle