Beyin temelli öğrenme, öğrenme sürecinde beyin yapısını ve işleyişini temel alan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, öğrencilerin beynin işleyişine uygun bir şekilde öğrenmelerini teşvik etmeyi hedefler. Beyin temelli öğrenme, beyin araştırmalarından elde edilen bulguları, öğretim yöntemlerine ve sınıf ortamına entegre ederek daha etkili bir öğrenme deneyimi sunmayı amaçlar.

Beyin Temelli Öğrenme

Öğrenme Beyinde Nasıl Gerçekleşir?

Beyin, karmaşık bir organ olup öğrenme sürecinde önemli bir rol oynar. Beyin temelli öğrenme yaklaşımına göre, öğrenme beynin çeşitli bölgeleri arasındaki iletişim ve bağlantılar sayesinde gerçekleşir. Beynin farklı bölgeleri farklı işlevlere sahiptir ve öğrenme sürecinde bu bölgeler birlikte çalışarak bilgiyi işler ve depolar.

Beyin temelli öğrenme, öğrencilerin beynin işleyişini anlamalarını ve öğrenmelerini optimize etmelerini teşvik eder. Öğrenme sürecinin beyin yapısına uygun olarak düzenlenmesi, öğrencilerin bilgiyi daha iyi anlamalarını, hatırlamalarını ve uygulamalarını sağlar.

Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının Özellikleri

Beyin temelli öğrenme yaklaşımının bazı temel özellikleri şunlardır:

 1. Bağlantılı Öğrenme: Beyin, bilgileri ilişkilendirme eğilimindedir. Beyin temelli öğrenme, farklı konular ve kavramlar arasında bağlantılar kurmayı teşvik eder. Öğrencilere farklı disiplinler arasındaki ilişkileri keşfetme fırsatı verilir.
 2. Duyusal Deneyimlerin Önemi: Beyin, duyusal deneyimler aracılığıyla bilgiyi daha iyi işler. Beyin temelli öğrenme, öğrencilere mümkün olduğunca çok duyusal deneyim yaşama fırsatı sunar. Görsel, işitsel, dokunsal ve hareket duyularını kullanarak öğrenmeyi destekler.
 3. Öğrenmeyi Anlamlandırma: Beyin, yeni bilgileri mevcut bilgilerle ilişkilendirerek anlamlandırma eğilimindedir. Beyin temelli öğrenme, öğrencilere bilgileri anlamlandırma, ilişkilendirme ve bağlam içinde kullanma fırsatı sağlar. Öğrencilere somut örnekler, gerçek hayat uygulamaları ve problemler sunularak öğrenmenin anlam kazanması sağlanır.
 4. Öğrenci Merkezlilik: Beyin temelli öğrenme, öğrencilerin aktif katılımını ve bağlamsal öğrenmeyi teşvik eder. Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini yönlendirebilmeleri ve ilgi alanlarına dayalı projeler geliştirebilmeleri önemlidir. Öğrencilerin öğrenmeyi keşfetmeleri, sorgulamaları ve sorunları çözmeleri teşvik edilir.
 5. Çeşitlilik ve Esneklik: Beyin temelli öğrenme, öğrenme deneyimlerinde çeşitlilik ve esneklik sunmayı önemser. Öğrencilerin farklı öğrenme stillerine ve tercihlerine uygun öğrenme yöntemleri kullanılır. Öğrenme materyalleri ve aktiviteleri çeşitlendirilir, öğrencilerin farklı zeka alanlarını kullanmaları teşvik edilir.

Beyin Temelli Öğrenme Uygulamaları

Beyin temelli öğrenme yaklaşımı, sınıf ortamında çeşitli uygulamalarla desteklenebilir. İşte bazı beyin temelli öğrenme uygulamaları:

 1. Öğrenmeyi görselleştirme: Öğrencilere kavramları ve bilgileri görsel olarak temsil etmeleri için fırsatlar sunulur. Zihin haritaları, grafikler, diyagramlar gibi görsel araçlar kullanılır.
 2. Öğrenmeyi deneyimleme: Öğrencilere deneyim ve pratik yapma fırsatı sunulur. Öğrenme materyalleri ve etkinlikleriyle gerçek dünya bağlantıları kurulur.
 3. Hareket ve fiziksel aktiviteler: Öğrenme sürecinde hareket ve fiziksel aktivitelerin yer alması teşvik edilir. Beden hareketleriyle öğrenme desteklenir.
 4. Hikaye anlatma: Öğrencilere hikaye anlatma veya hikaye okuma yoluyla bilgi aktarımı yapılır. Hikayeler, öğrenmeyi etkili bir şekilde destekleyen anlamlı bağlamlar sağlar.
 5. Öğrenme oyunları ve işbirlikçi çalışmalar: Öğrenme sürecinde oyunlar ve işbirlikçi çalışmalar kullanılır. Bu, öğrencilerin aktif katılımını teşvik eder ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirir.
 6. Müzik ve ritim: Müzik ve ritim gibi unsurların öğrenme sürecinde kullanılması, öğrencilerin motivasyonunu artırır ve öğrenmeyi destekler.

Sonuç

Beyin temelli öğrenme yaklaşımı, öğrencilerin beyin yapısı ve işleyişine uygun bir şekilde öğrenmelerini sağlayan etkili bir yöntemdir. Öğrencilerin aktif katılımını teşvik eder, bağlamsal öğrenmeyi destekler ve öğrencilerin öğrenmeyi anlamlandırmalarını sağlar. Sınıf ortamında beyin temelli öğrenme uygulamalarının kullanılması, öğrencilerin öğrenme deneyimini zenginleştirir ve daha kalıcı öğrenme sağlar.

Kategori: