Bütünleştirici öğrenme modeli, bilgilerin derinlemesine anlaşılması, bağlamsal olarak kullanılması ve uygulanması üzerine odaklanan bir öğrenme modelidir. Bu model, öğrencilerin bilgileri sadece ezberlemek yerine, anlamlandırmak, ilişkilendirmek ve çeşitli bağlamlarda kullanmak suretiyle öğrenmelerini sağlamayı hedefler. Bütünleştirici öğrenme modeli, Amerikalı eğitim bilimci Merlin C. Wittrock tarafından geliştirilmiş ve öğrenme sürecinde aktif katılım, derinlemesine düşünme ve bilgilerin aktarılabilirliği gibi unsurları vurgulayan bir yaklaşımdır.

Bütünleştirici Öğrenme Modelinin Adımları

Bütünleştirici öğrenme modeli, aşağıdaki adımları içeren bir süreci takip eder:

  1. Bilgi Toplama ve Ön Bilgi Aktivasyonu: Öğrencilerin önceden sahip oldukları bilgilerin etkinleştirilmesi ve öğrenme sürecinde bir temel oluşturması için ön bilgi toplama ve paylaşma adımı gerçekleştirilir. Öğrencilerin mevcut bilgileri hatırlaması ve yeni bilgilerle ilişkilendirmesi teşvik edilir.
  2. Derinlemesine Anlama ve İnşa: Öğrenciler, yeni bilgileri anlamlandırmak, analiz etmek ve sentezlemek için derinlemesine düşünme süreçlerini kullanır. Öğrenciler, bilgilerin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu keşfeder ve bunları anlamlandırdıkları bir yapı inşa ederler.
  3. Bağlamsal Uygulama ve Transfer: Öğrenciler, edindikleri bilgileri çeşitli bağlamlarda uygulama fırsatı bulurlar. Bu adımda, öğrencilerin bilgileri gerçek hayat durumlarına veya problemlere nasıl uygulayacaklarına odaklanılır. Böylece, bilgilerin aktarılabilirliği sağlanır.
  4. Geribildirim ve Değerlendirme: Öğrencilere sürekli geribildirim sağlanır ve öğrenme süreci değerlendirilir. Bu geribildirimler, öğrencilerin ilerlemelerini takip etmelerine ve eksikliklerini gidermelerine yardımcı olur. Öğrencilerin kendi performanslarını değerlendirmeleri teşvik edilir.
  5. Yeniden Gözden Geçirme ve Kavramların Bağlantılandırılması: Öğrenciler, edindikleri bilgileri düzenli olarak gözden geçirir ve kavramların birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu anlamalarını sağlar. Bu adımda, bilgilerin uzun süreli bellekte tutulması ve hatırlanması amaçlanır.

Sonuç

Bütünleştirici öğrenme modeli, öğrencilerin bilgileri derinlemesine anlamalarını ve farklı bağlamlarda kullanmalarını sağlayarak öğrenmenin etkisini artıran bir yaklaşımdır. Bu model, öğrencilerin aktif katılımını teşvik eder, analitik düşünme becerilerini geliştirir ve bilgilerin gerçek hayatta nasıl uygulanacağını öğretir. Bütünleştirici öğrenme modeli, öğrencilerin sadece bilgileri ezberlemek yerine anlamlandırmalarını ve derinlemesine düşünmelerini sağlayarak kalıcı ve anlamlı öğrenmeyi destekler.

Kategori: