Dedemin Bakkalı: Türkiye’nin Tarihi Dönüşümlerini Anlatan Samimi Bir Anı Kitabı

69.00 TRY
8.3

Hikaye ve Karakterler

8.2/10

Dil ve Üslup

7.8/10

Konu İşleme

8.5/10

Tema ve Mesaj

8.7/10

Yapı ve Kompozisyon

8.3/10

“Şermin Yaşar’ın kaleminden çıkan “Dedemin Bakkalı” kitabı, İstanbul’un Kuzguncuk semtindeki dedesinin bakkal dükkânında geçen çocukluk yıllarının hikayesiyle Türkiye’nin geçirdiği tarihi dönüşümleri okuyucuya sunan değerli bir eserdir. Yaşar, bireysel ve kolektif hafızanın önemine de vurgu yaparak, Türkiye’nin modernleşme sürecine tanıklık eden bir ailenin hikayesini samimi bir dille anlatıyor.”

“Dedemin Bakkalı” kitabı, Şermin Yaşar’ın dedesiyle olan anılarını kaleme aldığı bir eserdir. İstanbul’un Kuzguncuk semtindeki dedesinin bakkal dükkanında geçirdiği çocukluk yıllarını anlatan Yaşar, ailesinin hikayesini ve Türkiye’nin geçirdiği dönüşümleri okuyucuya aktarıyor.

Kitap, Türkiye’nin modernleşme sürecine tanıklık eden bir ailenin hikayesi ile birlikte, bireysel ve kolektif hafızanın önemine de vurgu yapıyor. Yazar, ailesinin yaşadığı zorlukları ve bakkal dükkânının kapanmasıyla beraber yaşanan duygusal kayıpları okuyucuya samimi bir dille anlatıyor. Böylece, bir dönemin kaybolan kültürel mirasına dair derin bir özlem ve eleştirel bir bakış açısıyla yansıtılıyor.

“Dedemin Bakkalı”, yalın ve akıcı anlatımıyla okuyucunun dikkatini kolaylıkla çekiyor. Ayrıca, Türkiye’nin modernleşme sürecine dair tarihi bir bakış açısı sunması ve kişisel hikayelerle harmanlanması nedeniyle, tarihi ve kültürel açıdan da değerli bir kitap olarak kabul ediliyor.

Özetle, “Dedemin Bakkalı” Şermin Yaşar’ın dedesiyle olan anılarının ötesinde, aile hikayesini ve Türkiye’nin modernleşme sürecine dair birçok detayı okuyucuya sunan, samimi ve etkileyici bir kitap.

Kitap İncelemesi ve Değerlendirme

“Dedemin Bakkalı” kitabının hikaye, karakterler, dil ve üslup, konu işleme, tema ve mesaj, yapı ve kompozisyon yönlerinden değerlendirilmesi şöyle olabilir:

  • Hikaye ve Karakterler: Kitap, İstanbul’un Kuzguncuk semtindeki bir bakkal dükkânında geçen çocukluk yıllarının hikayesini anlatmaktadır. Bu hikaye, dedesi ve babası gibi karakterler aracılığıyla aktarılmaktadır. Dedemin Bakkalı’nda yer alan karakterlerin hayatları, bakkal dükkânında müşterileriyle kurdukları ilişkiler ve ailelerinin yaşadığı sıradan olaylar, okuyucunun ilgisini çekmektedir. Bu nedenle kitap, hikayesi ve karakterleriyle dikkat çekici bir eserdir.
  • Dil ve Üslup: Şermin Yaşar, Dedemin Bakkalı kitabında sadelikten yana bir dil ve üslup kullanmıştır. Yazar, anlatımında yer yer İstanbul ağzı kullanmış olsa da, genel olarak anlaşılır bir dil kullanmıştır. Üslubu, kitabın içeriğiyle uyumlu bir şekilde, samimi ve sıcak bir hava yaratmıştır.
  • Konu İşleme: Kitap, Türkiye’nin modernleşme sürecine tanıklık eden bir ailenin hikayesini anlatmaktadır. Konu işleme açısından kitap, Türkiye’nin toplumsal, siyasi ve kültürel yapısına dair birçok ayrıntıyı okuyucuya sunmaktadır. Ayrıca kitapta, dedelerimizin kültürel mirası, aile bağları ve toplumsal dayanışmanın önemi gibi konular da ele alınmaktadır.
  • Tema ve Mesaj: Dedemin Bakkalı’nda yer alan temel tema, insanların tarihe tanıklık etmesi ve geçmişlerini hatırlaması gerektiği üzerinedir. Kitap, ayrıca aile, miras, hatıra, geçmiş, değişim, modernleşme ve toplumsal dayanışma gibi konuları ele alarak, okuyucuya zengin bir mesaj yelpazesi sunmaktadır.
  • Yapı ve Kompozisyon: Kitabın yapısı, bölümler halinde oluşturulmuştur ve her bölümde farklı bir konu işlenmektedir. Yapı, anlatımdaki akıcılık ve sade dil ile uyumludur. Ayrıca kitap, bir ailenin hikayesiyle Türkiye’nin tarihi dönüşümlerine ışık tuttuğu gibi, aynı zamanda Türk edebiyatında yeni bir tarzın doğmasına da katkı sağlamıştır.

 Aşağıda verilen puanlar daha ayrıntılı ve hassas bir değerlendirme sunacaktır:

  • Hikaye ve Karakterler:  Kitapta, karakterlerin detaylı bir şekilde tasvir edilmesi okuyucuların karakterlerle empati kurmalarını kolaylaştırmaktadır. Ancak, bazı karakterlerin hikayeleri daha fazla işlenebilirdi. Ayrıca hikayenin temposu bazı yerlerde yavaşlayabiliyor.
  • Dil ve Üslup: Şermin Yaşar’ın dil ve üslubu oldukça akıcı ve okuyucunun rahat anlayabileceği bir şekilde yazılmıştır. Ayrıca, yazarın yer yer ailenin özgün ağızlarına ve lehçelerine de yer vermesi, hikayeyi daha gerçekçi hale getiriyor.
  • Konu İşleme: Kitap, Türkiye’nin modernleşme sürecine tanıklık eden bir ailenin hikayesini anlatmaktadır. Konu işleme açısından kitap, Türkiye’nin toplumsal, siyasi ve kültürel yapısına dair birçok ayrıntıyı okuyucuya sunmaktadır. Ancak, bazı yerlerde konu işleme biraz yüzeysel kalabiliyor.
  • Tema ve Mesaj: Kitap, geçmişin hatırlanması, aile bağları ve kültürel mirasın önemi gibi konuları ele alarak, okuyucuya zengin bir mesaj yelpazesi sunmaktadır. Yazarın bu mesajları, okuyucuya sorgulama ve düşünme imkanı vererek sunması, kitabın temasına etkileyici bir katkı sağlamaktadır.
  • Yapı ve Kompozisyon: Kitabın bölümler halinde oluşturulmuş yapısı, hikayenin okuyuculara kolay bir şekilde sunulmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, anlatımdaki akıcılık ve sade dil, kitabın yapı ve kompozisyonuna uyumlu bir şekilde yazılmış. Ancak, bazı bölümler biraz uzun olabilir ve okuyucunun dikkatini dağıtabilir.

Kategori: