eCevap.com

Dharma tanrı mıdır?

Dharma, Hinduizm, Budizm ve Jainizm gibi bazı Hint geleneğinde önemli bir kavramdır. Ancak, Dharma bir tanrı ya da tanrıça değildir.

Hinduizm’de, Dharma insanların doğru davranışlar sergilemesi, ahlaki ve etik değerleri koruması, doğruluk ve dürüstlük gibi erdemleri takip etmesi gereken evrensel bir prensiptir. Budizm’de Dharma, öğreti veya evrensel gerçek anlamına gelir ve 8 Aşamalı Yol gibi öğretileri ifade eder. Jainizm’de ise Dharma, ruhun doğal haliyle uyumlu yaşamak anlamına gelir.

Bu nedenle, Dharma bir tanrı ya da tanrıça değildir, ancak Hint geleneklerinde önemli bir kavram olarak kabul edilir.

Yorum ekle