Dilimizin ilk yazılı belgeleri hangisidir ve hangi döneme aittir?

Türk dilinin ilk yazılı belgeleri, Orhun Abideleri olarak da bilinen Göktürk Yazıtları’dır. Göktürk Yazıtları, Orhun Irmağı’nın batısında, bugünkü Moğolistan sınırları içinde kalan Orhun, Yenisey ve Selenga nehirlerinin birleştiği bölgede bulunan Orhun Vadisi’nde, Türk Kağanlığı döneminde (8. yüzyıl) dikilmiş anıtların üzerine yazılmıştır.

Göktürk Yazıtları, Türk tarihinin en önemli ve en eski yazılı belgeleridir. Bu yazıtlar, eski Türk dili ve kültürü hakkında çok değerli bilgiler içermekte ve Türk tarihinin ilk dönemlerine ışık tutmaktadır. Yazıtların eski Türkçe ile yazılmış olması ve görsel sanat eseri niteliğinde olması, onları hem dilbilim hem de sanat tarihi açısından önemli kılmaktadır.

Yorum ekle

Bizi Takip Et

Çekinmeyin, iletişime geçin. İlginç insanlarla tanışmayı ve yeni arkadaşlar edinmeyi seviyoruz.