Coğrafyada, yeryüzündeki şekillerin oluşumunu etkileyen ve değiştiren dış kuvvetler bulunmaktadır. Bu kuvvetler, genellikle erozyon ve sedimentasyon olarak adlandırılan süreçlerle ilgilidir. Bu yazıda, coğrafyada dış kuvvetlerin ortak özelliklerine odaklanacağız ve erozyon ile sedimentasyonun temel özelliklerini inceleyeceğiz.

Erozyon

Erozyon, yeryüzündeki kayaç ve toprakların aşındırılması ve taşınması sürecidir. Erozyon, su, rüzgar, buz ve yerçekimi gibi dış etkenler tarafından gerçekleştirilir. Bu dış etkenlerin ortak özellikleri şunlardır:

 1. Taşıma Kapasitesi: Dış etkenler, kayaç ve toprak parçacıklarını taşıma kapasitelerine bağlı olarak hareket ettirirler. Su, rüzgar ve buzun taşıma kapasiteleri, parçacık boyutlarına, yoğunluğa ve akış hızına bağlıdır.
 2. Aşındırma Yeteneği: Dış etkenler, kayaçları ve toprağı aşındırarak parçalamaya ve taşımaya yardımcı olan mekanizmalara sahiptirler. Su, rüzgar ve buzun aşındırma yeteneği, sürtünme, darbe etkisi ve kimyasal etkileşimler yoluyla gerçekleşir.
 3. Yön ve Hız: Dış etkenler, hareket ettirdikleri parçacıkların yönünü ve hızını belirlerler. Rüzgar ve su, özellikle akış yönleri ve hızlarına bağlı olarak erozyonu etkiler. Buz erimesiyle oluşan akarsular ve yerçekimi, dağlarda aşağı doğru hareket ederek erozyona yol açar.

Sedimentasyon

Sedimentasyon, erozyon sürecinde taşınan kayaç ve toprak parçacıklarının biriktirilmesi ve çökelmesi sürecidir. Sedimentasyon süreci, su akıntısı, rüzgar hızı, yerçekimi etkisi ve buzun erimesi gibi dış etkenler tarafından yönlendirilir. Ortak özellikler şunlardır:

 1. Birikme Yerleri: Sedimentasyon, erozyon sonucu taşınan parçacıkların birikme yerlerinde gerçekleşir. Nehir ağızları, göller, okyanuslar, rüzgarın etkisiyle oluşan kumullar ve buzulların erimesiyle oluşan morainler gibi bölgeler, sedimentasyonun sıkça gerçekleştiği yerlerdir.
 2. Partikül Boyutları: Sedimentasyon sürecinde, erozyon sonucu taşınan parçacıkların boyutlarına bağlı olarak ayrışma ve birikme meydana gelir. Büyük parçacıklar daha hızlı çökelirken, ince parçacıklar daha uzun süre süspansiyonda kalabilir.
 3. Çökelme Hızı: Sedimentasyon sürecinde, parçacıkların çökelme hızı dış etkenlere bağlıdır. Yavaş akışlı sular, rüzgarlar ve buzullar, ince parçacıkların çökelme hızını düşürebilirken, hızlı akışlı sular ve rüzgarlar büyük parçacıkların hızlı bir şekilde çökelmesine neden olabilir.

Sık Sorulan Sorular veya Önemli Çıkarımlar

 1. Erozyon ve sedimentasyon arasındaki ilişki nedir?
  • Erozyon ve sedimentasyon, birbirini tamamlayan süreçlerdir. Erozyon, kayaç ve toprak parçacıklarının taşınmasını ve aşındırılmasını ifade ederken, sedimentasyon, bu parçacıkların biriktirilmesi ve çökelmesini ifade eder. Erozyon sonucu taşınan parçacıklar, uygun koşullarda sedimentasyonla biriktirilir.
 2. Hangi dış etkenler erozyon ve sedimentasyona neden olur?
  • Erozyon ve sedimentasyon, su, rüzgar, buz ve yerçekimi gibi dış etkenler tarafından gerçekleştirilir. Bu etkenler, erozyon ve sedimentasyon süreçlerinde farklı etkiler ve mekanizmalar kullanır.
 3. Erozyon ve sedimentasyon neden önemlidir?
  • Erozyon ve sedimentasyon, yeryüzündeki şekillerin oluşumunu etkiler ve doğal kaynakların dağılımını etkileyebilir. Ayrıca, erozyon ve sedimentasyon süreçleri, tarım alanlarının verimliliği, su kaynaklarının kalitesi ve kıyı bölgelerinin erozyonu gibi çevresel konuları da etkiler.

Sonuç

Coğrafyada, dış kuvvetlerin ortak özellikleri erozyon ve sedimentasyon süreçleriyle ilişkilidir. Erozyon, kayaç ve toprak parçacıklarının aşındırılması ve taşınması sürecini ifade ederken, sedimentasyon, bu parçacıkların biriktirilmesi ve çökelmesini ifade eder. Hem erozyon hem de sedimentasyon süreçleri, su, rüzgar, buz ve yerçekimi gibi dış etkenler tarafından yönlendirilir. Bu süreçler, yeryüzündeki şekillerin oluşumunu etkiler ve çevresel öneme sahip birçok konuyu etkileyebilir.

Kategori: