dünyanın katmanları nelerdir?

Dünyanın katmanları, yerkürenin yapısı ve bileşimine göre farklılaşmış tabakalardır. Bu tabakaların her biri, kendine özgü özelliklere ve işlevlere sahiptir. En dışta başlayarak, dünyanın katmanları şunlardır:

  1. Kabuk: Dünyanın en dış tabakasıdır ve ortalama kalınlığı yaklaşık 30 km’dir. Bu tabaka, çeşitli kıtaları ve okyanus tabanını kaplar. Kabuğun altında, manto adı verilen daha yoğun bir katman bulunur.
  2. Manto: Kabuğun altındaki kalın bir katmandır ve yaklaşık 2.900 km kalınlığı vardır. Bu katman, yüksek sıcaklıklar ve basınçlar altında eriyik haldeki kayaçların hareketiyle oluşur. Manto, dış katmanın üzerinde hareket eden tektonik levhaları oluşturur.
  3. Dış Çekirdek: Mantonun altında yer alan sıvı demir ve nikel bileşenlerinden oluşan bir tabakadır. Yaklaşık 2.300 km kalınlığı vardır ve dünyanın manyetik alanının üretilmesinden sorumludur.
  4. İç Çekirdek: Dünyanın en iç katmanıdır ve yaklaşık 1.200 km kalınlığı vardır. Yoğunluğu kabuğa göre çok daha yüksektir ve sıcaklığı kabul edilemez düzeyde yüksektir. İç çekirdekte demir ve nikelin katı bir şekilde bulunduğu düşünülmektedir.

Bu katmanlar arasındaki sınır, aynı zamanda Mohorovičić Diski olarak da bilinen Moho Diski olarak adlandırılan bir bölgedir. Bu bölge, kabuk ve mantonun ayrıldığı yerdir ve yaklaşık 5-70 km derinliğindedir. Dünya’nın katmanları, jeolojik süreçleri anlamak ve yerkürenin yapısını anlamak için önemlidir.

Yorum ekle