Farklı Tutanak Örnekleri ve Ayrıntıları – Örnek Senaryolarla Birlikte

Tutanaklar, bir olayın veya toplantının detaylarını belgeleyen ve resmi bir kayıt sağlayan belgelerdir. Aşağıda, en önemli tutanak örneklerinden bazıları verilmiştir:

 1. Toplantı tutanağı örneği: İş toplantıları, yönetim kurulu toplantıları ve diğer toplantılar için tutanaklar hazırlanabilir. Bu tutanaklar, toplantının tarihi, saati, yeri, katılımcılar, görüşülen konular ve alınan kararlar gibi ayrıntıları içerir.
 2. İşlem tutanağı örneği: İşlem tutanakları, bir işlem veya işlemin yapılışının ayrıntılarını kaydeder. Örneğin, bir satış işlemi gerçekleştirildiğinde, satışın tarihi, ürün veya hizmetin açıklaması, satış fiyatı ve satın alanın bilgileri gibi ayrıntılar işlem tutanağına dahil edilir.
 3. Olay tutanağı örneği: Bir olayın detaylarını kaydetmek için olay tutanakları hazırlanabilir. Örneğin, bir kazanın nedeni, tarihi, saati ve kazaya karışan araçların ayrıntıları gibi bilgiler olay tutanağına kaydedilebilir.
 4. Müşteri hizmetleri tutanağı örneği: Müşteri hizmetleri tutanakları, müşterilerin şikayetlerini, sorularını veya ihtiyaçlarını belgelemek için kullanılır. Bu tutanaklar, müşterinin adı, iletişim bilgileri, sorunun tanımı, müşteriye verilen yanıt ve çözüm gibi ayrıntıları içerir.
 5. Günlük tutanağı örneği: Günlük tutanakları, bir gün boyunca gerçekleşen olayları veya işlemleri kaydeder. Bu tutanaklar genellikle günlük raporlar olarak da adlandırılır ve bir işletmedeki veya kuruluştaki günlük işlerin takibini sağlamak için kullanılır.
 6. İş güvenliği tutanağı örneği: İş güvenliği tutanakları, iş yerindeki güvenlik risklerini belgelemek için kullanılır. Bu tutanaklar, iş yerindeki tehlike alanlarını, tehlike türlerini ve alınan önlemleri içerebilir.
 7. Eğitim tutanağı örneği: Eğitim tutanakları, bir eğitim oturumunun detaylarını kaydeder. Bu tutanaklar, eğitim tarihi, eğitmenin adı, konu başlıkları ve öğrencilerin adları gibi ayrıntıları içerir.
 8. Seçim tutanağı örneği: Seçim tutanakları, seçimlerinde oy verme işleminin detaylarını kaydeden belgelerdir. Bu tutanaklar, oy kullanma merkezinin adı, tarihi ve saati, seçmen listesi, oy pusulalarının sayısı, adayların isimleri ve alınan sonuçlar gibi ayrıntıları içerebilir.
 9. Nöbet tutanağı örneği: Nöbet tutanakları, bir iş yerindeki nöbet değişikliklerinin ve nöbetlerin ayrıntılarının kaydedildiği belgelerdir. Bu tutanaklar, nöbet değişim tarihleri, nöbetçilerin adları, nöbet saatleri ve nöbetçilerin yaptığı iş gibi ayrıntıları içerir.
 10. Öğrenci devam tutanağı örneği: Öğrenci devam tutanakları, öğrencilerin derse katılımını kaydeden belgelerdir. Bu tutanaklar, öğrencinin adı, ders adı, ders tarihi ve saati, devamsızlık nedeni ve öğrencinin ders performansı gibi ayrıntıları içerir.
 11. Arazi Tutanağı Örneği: Arazi tutanakları, bir arazinin özelliklerini ve kullanımını kaydetmek için kullanılır. Bu tutanaklar, arazinin konumu, sınırları, zemini, bitki örtüsü, arazi kullanımı, kısıtlamalar ve mülkiyet sahibi gibi ayrıntıları içerir.
 12. İş Kazası Tutanağı Örneği: İş kazası tutanakları, bir iş yerinde gerçekleşen bir kaza veya yaralanma olayını kaydeder. Bu tutanaklar, kazanın tarihi, yeri, nedeni, kazazedelerin adı ve yaralanma türü, iş yerindeki güvenlik önlemleri ve alınan tedbirler gibi ayrıntıları içerir.
 13. Depo Tutanağı Örneği: Depo tutanakları, depolama tesislerindeki stokların yönetimini kaydeden belgelerdir. Bu tutanaklar, depolama alanı, depolanan malzemelerin türü, stok sayımı, depolama tarihleri ve depolama koşulları gibi ayrıntıları içerir.
 14. İşe Alma Tutanağı Örneği: İşe alma tutanakları, bir çalışanın işe alınması sürecindeki ayrıntıları kaydeder. Bu tutanaklar, iş başvurusu tarihi, işe alınma tarihi, iş pozisyonu, işe alınan kişinin adı, adresi, telefon numarası ve işe alınma nedeni gibi ayrıntıları içerir.
 15. Protokol Tutanağı Örneği: Protokol tutanakları, iki veya daha fazla kuruluş veya kişi arasında yapılan anlaşmaları kaydeden belgelerdir. Bu tutanaklar, anlaşmanın tarihi, şartları, imzalayan tarafların adı ve işi gibi ayrıntıları içerir.
 16. Genel Kurul Tutanağı Örneği: Genel kurul tutanakları, bir kuruluşun üyelerinin katıldığı toplantıların detaylarını kaydeder. Bu tutanaklar, toplantının tarihi, saati, yeri, katılımcılar, görüşülen konular ve alınan kararlar gibi ayrıntıları içerir.
 17. Rapor Tutanağı Örneği: Rapor tutanakları, bir raporun ayrıntılarını kaydeder. Bu tutanaklar, raporun tarihi, raporun konusu, raporu hazırlayan kişi, raporun amaçları ve sonuçları gibi ayrıntıları içerir.
 18. Teknik Tutanağı Örneği: Teknik tutanaklar, teknik detayları kaydetmek için kullanılır. Bu tutanaklar, teknik spesifikasyonlar, çizimler, teknik bilgi ve kullanılan araçlar gibi ayrıntıları içerir.
 19. Müşteri Memnuniyeti Tutanağı Örneği: Müşteri memnuniyeti tutanakları, bir müşterinin memnuniyetini veya şikayetlerini kaydeder. Bu tutanaklar, müşterinin adı, iletişim bilgileri, sorunun tanımı, müşteriye verilen yanıt ve çözüm gibi ayrıntıları içerir.
 20. İş Planı Tutanağı Örneği: İş planı tutanakları, bir işin detaylarını kaydeden belgelerdir. Bu tutanaklar, iş planının tarihi, amaçları, hedefleri, projeleri, bütçesi, kaynakları ve süresi gibi ayrıntıları içerir.

Tutanaklar, bir olayın veya durumun doğru ve eksiksiz bir şekilde kaydedilmesi için hazırlanan resmi belgelerdir. Farklı konu ve amaçlar için kullanılan tutanaklar, belirli bilgileri içerir ve birçok farklı durumda gereklidir. Bu nedenle, tutanakların doğru bir şekilde hazırlanması ve saklanması, gelecekteki ihtiyaçlar için çok önemlidir. Bu yazıda, farklı tutanak türleri için örnekler sunarak, tutanakların nasıl hazırlandığı ve hangi bilgileri içerdiği hakkında bir fikir vermeyi amaçlıyoruz.

Tutanak Örnekleri

her bir tutanak türü için kısa bir örnek olay hazırladım:

Toplantı Tutanak Örneği

Tarih: 10 Mart 2023
Saat: 14:00
Yer: ABC İş Merkezi, Toplantı Salonu
Katılımcılar: John Doe, Jane Smith, Michael Johnson
Konu: Yeni Ürün Lansmanı
Kararlar: Yeni ürün lansmanının tarihi 1 Nisan 2023 olarak belirlendi. Reklam stratejileri için pazarlama departmanı ile iş birliği yapılacak.

İşlem Tutanağı Örneği

Tarih: 10 Mart 2023
İşlem: Satış
Ürün: XYZ marka cep telefonu
Satış Fiyatı: 3000 TL
Alıcı: Ali Yılmaz
Teslimat Adresi: İstanbul, Beşiktaş
Ödeme Şekli: Havale

Öğrenci Devam Tutanağı Örneği

Ders: Fizik 101
Ders Tarihi: 10 Mart 2023
Öğrenci Adı: Ayşe Yılmaz
Devam Durumu: Devam

Günlük Tutanağı Örneği

Tarih: 10 Mart 2023
08:00 – Ofise varış
09:00 – Toplantı için ABC İş Merkezi’ne gidiş
11:30 – Toplantı sonrası geri ofise dönüş
13:00 – Öğle yemeği
14:00 – Proje sunum hazırlığı
18:00 – Ofisten ayrılış

İş Kazası Tutanağı Örneği

Tarih: 10 Mart 2023
Saat: 10:00
Yer: XYZ Fabrikası, Üretim Hattı
Olay: İşçi Hasan Yılmaz’ın elinde yaralanma
Neden: Makine arızası
Alınan Tedbirler: İşçinin yaralanması durumunda acil servis çağrılacak, makine tamiri için bakım ekibi çağrılacak.

Müşteri Memnuniyeti Tutanağı Örneği

Müşteri Adı: Ali Şahin
Şikayet Konusu: Yanlış ürün teslimatı
Şikayet Tarihi: 10 Mart 2023
Müşteri Şikayet Açıklaması: İstediğim ürün yerine yanlış ürün teslim edildi.
Müşteriye Verilen Yanıt: Özür dileriz. Yanlışlıkla yanlış ürün gönderdik. En kısa zamanda doğru ürünü göndereceğiz. Müşteri memnuniyeti bizim için önemlidir.

Seçim Tutanağı Örneği

Tarih: 10 Mart 2023
Saat: 08:00 – 17:00
Oy Verme Yeri: ABC İlkokulu
Seçmen Sayısı: 1000
Oy Kullanma Sayısı: 800
Adaylar: Ali Yılmaz, Ayşe Kaya, Mehmet Akdoğan
Alınan Sonuç: Ali Yılmaz 400 oy, Ayşe Kaya 250 oy, Mehmet Akdoğan 150 oy.

Müşteri Hizmetleri Tutanağı Örneği

Müşteri Adı: Fatma Kara
Şikayet Konusu: Ürün iade işlemi
Tarih: 10 Mart 2023
Müşteri Şikayet Açıklaması: Ürünü iade etmek istiyorum ancak iade işlemleri konusunda bilgi sahibi değilim.
Müşteriye Verilen Yanıt: Üzgünüz, iade işlemleri hakkında size yardımcı olacağız. İade işlemi için gerekli talimatları size göndereceğiz ve işleminizi takip edeceğiz.

Arazi Tutanağı Örneği

Arazi Konumu: İstanbul, Sancaktepe
Arazi Alanı: 1000 metrekare
Arazinin Sınırları: Kuzeyde X sokak, doğuda Y sokak, güneyde Z sokak, batıda W sokak
Zemin: Toprak
Bitki Örtüsü: Ağaçlar ve çalılar
Arazi Kullanımı: Konut inşaatı
Kısıtlamalar: İmar planına uygun olmalıdır.
Mülkiyet Sahibi: ABC İnşaat A.Ş.

Depo Tutanağı Örneği

Depo Adı: ABC Depo
Depo Alanı: 1000 metrekare
Depolanacak Malzemeler: 100 adet sandalye, 50 adet masa, 200 kutu kırtasiye malzemesi
Stok Sayımı: 10 Mart 2023 tarihinde yapılmıştır.
Depolama Tarihi: 01 Ocak 2023
Depolama Koşulları: Serin ve kuru ortam

Protokol Tutanağı Örneği

Tarih: 10 Mart 2023
Konu: İş Birliği Protokolü
İmzalayan Taraflar: ABC İnşaat A.Ş. ve XYZ Mimarlık
Amaç: Ortak projeler geliştirmek
Şartlar: Her bir proje için ayrı sözleşmeler imzalanacak
İş: İnşaat ve mimarlık hizmetleri

Eğitim Tutanağı Örneği

Eğitim Konusu: Yönetim Becerileri
Eğitmen Adı: Ahmet Yılmaz
Eğitim Tarihi: 10-12 Mart 2023
Eğitim Süresi: 3 gün
Eğitim Yeri: ABC Otel, İstanbul
Katılımcılar: John Doe, Jane Smith, Michael Johnson, Ayşe Yılmaz, Ali Şahin
Eğitim İçeriği: Liderlik, takım yönetimi, problem çözme, iletişim becerileri, zaman yönetimi, stratejik planlama gibi konular

İş Planı Tutanağı Örneği

İş Planı Konusu: Yeni Ürün Lansmanı
Planlama Tarihi: 10 Mart 2023
Amaç: Yeni ürünün başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesi
Hedefler: İlk 6 ayda 10.000 adet satış yapmak, 1 yıl içinde marka bilinirliğini artırmak
Projeler: Reklam kampanyası, dijital pazarlama, satış kanallarının belirlenmesi
Bütçe: 500.000 TL
Kaynaklar: ABC İnşaat A.Ş. ve XYZ Mimarlık
Süre: 1 yıl

Bu örnekler, farklı tutanak türleri için olası senaryoları göstermektedir. Bu senaryolar, belgelerin nasıl hazırlandığı ve hangi bilgileri içerdiği hakkında bir fikir vermektedir. Ancak, her durumda tutanakların doğru ve eksiksiz bir şekilde kaydedilmesi önemlidir.

Yorum ekle

Bizi Takip Et

Çekinmeyin, iletişime geçin. İlginç insanlarla tanışmayı ve yeni arkadaşlar edinmeyi seviyoruz.