Fiilimsiler, Türkçe’de fiillerin işlevlerine benzer işlevleri olan, ancak fiil gibi çekimlenmeyen sözcüklerdir. Fiilimsiler, bir cümleye eklenerek cümleye anlam ve renk katıp cümleyi zenginleştirirler.

Fiilimsiler, üç grupta incelenebilir:

  1. İsim Fiil: Fiilimsi yapısı ile isim yapısının bir araya gelmesiyle oluşan sözcüklerdir. Örnek: Yürüyüş, okuma, yazma, dinleme, söyleme.
  2. Sıfat Fiil: Fiilimsi yapısı ile sıfat yapısının bir araya gelmesiyle oluşan sözcüklerdir. Örnek: Yorucu, anlaşılır, konuşkan, becerikli, sevimli.
  3. Zarf Fiil: Fiilimsi yapısı ile zarf yapısının bir araya gelmesiyle oluşan sözcüklerdir. Örnek: Koşarak, yavaşça, düşünerek, çalışmadan, sevinçle.

Fiilimsiler, cümleye hareket, zaman, durum, yer, şekil, neden, amaç ve sonuç gibi farklı anlamlar katarak cümleyi daha anlamlı hale getirirler.

Kategori:

Etiketler:

,