Finansal analiz, işletmelerin mali sağlığını değerlendirmek ve kararlarında doğru yönlendirmek için kullanılan bir araçtır. Bu analiz, işletmelerin finansal durumlarını anlamaya yardımcı olan bir dizi rasyo oranı içerir. Bu rasyo oranları, yatırımcıların, kredi verenlerin ve işletme sahiplerinin, işletmenin performansını değerlendirmelerine olanak tanır.

[mks_accordion] [mks_accordion_item title=”Borç Servis Kapsam Oranı (DSCR)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]DSCR = (Net İşletme Geliri / Toplam Borç Servisi)[/mks_pullquote] Borç Servis Kapsam Oranı (DSCR), bir şirketin ödeme gücünü analiz etmek için kullanılan bir orandır. DSCR, net işletme geliri ve toplam borç servisi arasındaki ilişkiyi gösterir. Bu oranın değeri, şirketin mevcut borçlarını ödeme kabiliyetini ve kredi riskini değerlendirmede önemlidir.

Referans değerler, farklı endüstriler ve borç verenler tarafından değişebilir. Genel olarak, DSCR değeri 1’in üzerinde olmalıdır. Bunun nedeni, DSCR değerinin 1’den büyük olması, şirketin borçlarını ödeyebilecek kadar net işletme geliri elde ettiği anlamına gelir. Örneğin, bir banka 1.2 DSCR değerine sahip bir şirketin kredi başvurusunu kabul edebilirken, daha yüksek riskli bir yatırımcı 1.5 DSCR değeri talep edebilir.

Örnek: XYZ şirketi, yıllık net işletme geliri 300.000 TL ve yıllık toplam borç servisi 250.000 TL ise, DSCR değeri nedir?
DSCR = (Net İşletme Geliri / Toplam Borç Servisi) = (300.000 / 250.000) = 1.2
XYZ şirketi, 1.2 DSCR değerine sahip olduğu için borçlarını ödeyebilecek kadar net işletme geliri elde ediyor.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Nakit Akışı Kapsam Oranı (Cash Flow Coverage Ratio)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Cash Flow Coverage Ratio = (Net İşletme Nakit Akışı / Toplam Borç Servisi)[/mks_pullquote] Nakit Akışı Kapsam Oranı (Cash Flow Coverage Ratio), bir şirketin borçlarını ödeme kabiliyetini analiz etmek için kullanılan bir orandır. Bu oran, net işletme nakit akışı ve toplam borç servisi arasındaki ilişkiyi gösterir.

Referans değerler, farklı endüstriler ve borç verenler tarafından değişebilir. Genel olarak, Cash Flow Coverage Ratio değeri 1’in üzerinde olmalıdır. Bunun nedeni, Cash Flow Coverage Ratio değerinin 1’den büyük olması, şirketin borçlarını ödeyebilecek kadar nakit akışı elde ettiği anlamına gelir.

Örnek: DEF şirketi, yıllık net işletme nakit akışı 500.000 TL ve yıllık toplam borç servisi 400.000 TL ise, Cash Flow Coverage Ratio değeri nedir?
Cash Flow Coverage Ratio = (Net İşletme Nakit Akışı / Toplam Borç Servisi) = (500.000 / 400.000) = 1.25
DEF şirketi, 1.25 Cash Flow Coverage Ratio değerine sahip olduğu için borçlarını ödeyebilecek kadar nakit akışı elde ediyor.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Varlık Kapsam Oranı (Asset Coverage Ratio)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Asset Coverage Ratio = (Net Varlık Değeri / Toplam Borçlar)[/mks_pullquote] Varlık Kapsam Oranı (Asset Coverage Ratio), bir şirketin varlıklarının borçlarını karşılama kabiliyetini analiz etmek için kullanılan bir orandır. Bu oran, net varlık değeri ve toplam borçlar arasındaki ilişkiyi gösterir.

Referans değerler, farklı endüstriler ve borç verenler tarafından değişebilir. Genel olarak, Asset Coverage Ratio değeri 1’in üzerinde olmalıdır. Bunun nedeni, Asset Coverage Ratio değerinin 1’den büyük olması, şirketin borçlarını ödeyebilecek kadar varlık değeri elde ettiği anlamına gelir.

Örnek: GHI şirketi, net varlık değeri 1.500.000 TL ve toplam borçları 1.000.000 TL ise, Asset Coverage Ratio değeri nedir?
Asset Coverage Ratio = (Net Varlık Değeri / Toplam Borçlar) = (1.500.000 / 1.000.000) = 1.5
GHI şirketi, 1.5 Asset Coverage Ratio değerine sahip olduğu için varlıkları borçlarını karşılayacak kadar değerlidir.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Faiz Kapsam Oranı (Interest Coverage Ratio)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Interest Coverage Ratio = (Firma Karı / Faiz Giderleri)[/mks_pullquote] Faiz Kapsam Oranı (Interest Coverage Ratio), bir şirketin faiz giderlerinin karşılama kabiliyetini analiz etmek için kullanılan bir orandır. Bu oran, firma karı ve faiz giderleri arasındaki ilişkiyi gösterir.

Referans değerler, farklı endüstriler ve borç verenler tarafından değişebilir. Genel olarak, Interest Coverage Ratio değeri 1.5’in üzerinde olmalıdır. Bunun nedeni, Interest Coverage Ratio değerinin 1.5’ten büyük olması, şirketin faiz giderlerini karşılayacak kadar firma karı elde ettiği anlamına gelir.

Örnek: JKL şirketi, yıllık firma karı 2.000.000 TL ve yıllık faiz giderleri 1.000.000 TL ise, Interest Coverage Ratio değeri nedir?
Interest Coverage Ratio = (Firma Karı / Faiz Giderleri) = (2.000.000 / 1.000.000) = 2
JKL şirketi, 2 Interest Coverage Ratio değerine sahip olduğu için faiz giderlerini karşılayacak kadar firma karı elde ediyor.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Tercihli Temettü Kapsam Oranı (Preferred Dividend Coverage Ratio)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Preferred Dividend Coverage Ratio = (Net İşletme Geliri – Tercihli Temettü / Tercihli Temettü)[/mks_pullquote] Tercihli Temettü Kapsam Oranı (Preferred Dividend Coverage Ratio), bir şirketin tercihli hisse senedi temettülerini ödeme kabiliyetini analiz etmek için kullanılan bir orandır. Bu oran, net işletme gelirinden tercihli hisse senedi temettüsü düşüldükten sonra kalan miktarın, tercihli hisse senedi temettüsüne bölünmesiyle hesaplanır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, Preferred Dividend Coverage Ratio değeri 1.5’in üzerinde olmalıdır. Bunun nedeni, Preferred Dividend Coverage Ratio değerinin 1.5’ten büyük olması, şirketin tercihli hisse senedi temettülerini ödeyebilecek kadar net işletme geliri elde ettiği anlamına gelir.

Örnek: MNO şirketi, yıllık net işletme geliri 3.000.000 TL, yıllık tercihli hisse senedi temettüsü ise 1.500.000 TL ise, Preferred Dividend Coverage Ratio değeri nedir?
Preferred Dividend Coverage Ratio = (Net İşletme Geliri – Tercihli Temettü / Tercihli Temettü) = (3.000.000 – 1.500.000) / 1.500.000 = 1
MNO şirketi, 1 Preferred Dividend Coverage Ratio değerine sahip olduğu için tercihli hisse senedi temettülerini ödeyecek kadar net işletme geliri elde ediyor.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Borç / Sermaye Oranı (Debt to Capital Ratio)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Debt to Capital Ratio = (Toplam Borç / Toplam Sermaye)[/mks_pullquote] Borç / Sermaye Oranı (Debt to Capital Ratio), bir şirketin borç kullanımının sermayesine oranını gösteren bir orandır. Bu oran, toplam borçların, toplam sermayeye bölünmesiyle hesaplanır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, Debt to Capital Ratio değeri %50’nin altında olmalıdır. Bunun nedeni, Debt to Capital Ratio değerinin %50’nin altında olması, şirketin borç kullanımının kontrol altında olduğunu ve finansal riskinin daha düşük olduğunu gösterir.

Örnek: PQR şirketi, toplam borçları 4.000.000 TL ve toplam sermayesi 10.000.000 TL ise, Debt to Capital Ratio değeri nedir?
Debt to Capital Ratio = (Toplam Borç / Toplam Sermaye) = (4.000.000 / 10.000.000) = 0.4 veya %40
PQR şirketi, %40 Debt to Capital Ratio değerine sahip olduğu için borç kullanımını kontrol altında tutuyor ve finansal riski daha düşük.

Aynı zamanda, Debt to Capital Ratio değeri, bir şirketin borçlarının sermayesine oranını gösterir. Yüksek bir Debt to Capital Ratio değeri, şirketin finansal riskini artırabilir. Bu nedenle, yatırımcılar tarafından dikkate alınması gereken önemli bir finansal göstergedir.

Örneğin, eğer bir şirketin Debt to Capital Ratio değeri %70 ise, bu durumda şirketin %70’i borçla finanse edilmiştir. Bu durumda, yatırımcılar şirketin finansal riskini daha yüksek olarak değerlendirebilirler ve borç verme koşullarını daha sıkı hale getirebilirler.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Borç / Sermaye Oranı (Debt to Capital Ratio)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Debt to Capital Ratio = (Toplam Borç / Toplam Sermaye)[/mks_pullquote] Borç / Sermaye Oranı (Debt to Capital Ratio), bir şirketin borç kullanımının sermayesine oranını gösteren bir orandır. Bu oran, toplam borçların, toplam sermayeye bölünmesiyle hesaplanır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, Debt to Capital Ratio değeri %50’nin altında olmalıdır. Bunun nedeni, Debt to Capital Ratio değerinin %50’nin altında olması, şirketin borç kullanımının kontrol altında olduğunu ve finansal riskinin daha düşük olduğunu gösterir.

Örnek: PQR şirketi, toplam borçları 4.000.000 TL ve toplam sermayesi 10.000.000 TL ise, Debt to Capital Ratio değeri nedir?
Debt to Capital Ratio = (Toplam Borç / Toplam Sermaye) = (4.000.000 / 10.000.000) = 0.4 veya %40
PQR şirketi, %40 Debt to Capital Ratio değerine sahip olduğu için borç kullanımını kontrol altında tutuyor ve finansal riski daha düşük.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Borç / Sermaye Oranı (Debt to Capital Ratio)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Borç / Sermaye Oranı = (Toplam Borç / Toplam Sermaye)[/mks_pullquote] Borç / Sermaye Oranı (Debt to Capital Ratio), bir şirketin borç kullanımının sermayesine oranını gösteren bir orandır. Bu oran, şirketin toplam borçlarının toplam sermayesine bölünmesiyle hesaplanır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, Borç / Sermaye Oranı değeri %50’nin altında olmalıdır. Bunun nedeni, Borç / Sermaye Oranı değerinin %50’nin altında olması, şirketin borç kullanımının kontrol altında olduğunu ve finansal riskinin daha düşük olduğunu gösterir.

Örnek: PQR şirketi, toplam borçları 4.000.000 TL ve toplam sermayesi 10.000.000 TL ise, Borç / Sermaye Oranı değeri nedir?
Borç / Sermaye Oranı = (Toplam Borç / Toplam Sermaye) = (4.000.000 / 10.000.000) = 0.4 veya %40
PQR şirketi, %40 Borç / Sermaye Oranı değerine sahip olduğu için borç kullanımını kontrol altında tutuyor ve finansal riski daha düşük.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Nakit Akışı / Borç Oranı (Cash Flow to Debt Ratio)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Nakit Akışı / Borç Oranı = (Nakit Akışı / Toplam Borç)[/mks_pullquote] Nakit Akışı / Borç Oranı (Cash Flow to Debt Ratio), bir şirketin nakit akışının borcuna oranını gösteren bir orandır. Bu oran, nakit akışının toplam borca bölünmesiyle hesaplanır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, Cash Flow to Debt Ratio değeri 0.15’in üzerinde olmalıdır. Bunun nedeni, Cash Flow to Debt Ratio değerinin 0.15’ten büyük olması, şirketin borçlarını ödeyebilecek kadar nakit akışı elde ettiği anlamına gelir.

Örnek: XYZ şirketi, yıllık nakit akışı 5.000.000 TL ve toplam borç 20.000.000 TL ise, Cash Flow to Debt Ratio değeri nedir?
Cash Flow to Debt Ratio = (Nakit Akışı / Toplam Borç) = (5.000.000 / 20.000.000) = 0.25 veya %25
XYZ şirketi, %25 Cash Flow to Debt Ratio değerine sahip olduğu için borçlarını ödeyebilecek kadar nakit akışı elde ediyor.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Varlıkların Devir Hızı (Asset Turnover)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Varlıkların Devir Hızı = (Satışlar / Toplam Varlıklar)[/mks_pullquote] Varlıkların Devir Hızı (Asset Turnover), bir şirketin toplam varlıklarının elde edilen satışlara oranını gösteren bir orandır. Bu oran, satışların toplam varlıklara bölünmesiyle hesaplanır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, Asset Turnover değeri yüksek olan şirketler, varlıklarını daha verimli kullanarak daha yüksek satışlar elde ederler.

Örnek: ABC şirketi, yıllık satışları 10.000.000 TL ve toplam varlıkları 5.000.000 TL ise, Varlıkların Devir Hızı değeri nedir?
Varlıkların Devir Hızı = (Satışlar / Toplam Varlıklar) = (10.000.000 / 5.000.000) = 2
ABC şirketi, 2 Varlıkların Devir Hızı değerine sahip olduğu için varlıklarını verimli kullanarak daha yüksek satışlar elde ediyor.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Stok Devir Hızı (Inventory Turnover)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Stok Devir Hızı = (Satışlar / Ortalama Stok Değeri)[/mks_pullquote] Stok Devir Hızı (Inventory Turnover), bir şirketin bir dönemdeki stok hareketlerinin hızını gösteren bir orandır. Bu oran, satışların ortalama stok değerine bölünmesiyle hesaplanır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, Inventory Turnover değeri yüksek olan şirketler, stoklarını daha verimli kullanarak daha yüksek satışlar elde ederler.

Örnek: DEF şirketi, yıllık satışları 20.000.000 TL ve ortalama stok değeri 4.000.000 TL ise, Stok Devir Hızı değeri nedir?
Stok Devir Hızı = (Satışlar / Ortalama Stok Değeri) = (20.000.000 / 4.000.000) = 5
DEF şirketi, 5 Stok Devir Hızı değerine sahip olduğu için stoklarını verimli kullanarak daha yüksek satışlar elde ediyor.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Alacakların Devir Hızı (Accounts Receivables Turnover)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Alacakların Devir Hızı = (Satışlar / Ortalama Alacak Bakiyesi)[/mks_pullquote] Alacakların Devir Hızı (Accounts Receivables Turnover), bir şirketin bir dönemdeki alacak tahsilatlarının hızını gösteren bir orandır. Bu oran, satışların ortalama alacak bakiyesine bölünmesiyle hesaplanır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, Accounts Receivables Turnover değeri yüksek olan şirketler, alacaklarını daha verimli tahsil ederek daha yüksek satışlar elde ederler.

Örnek: GHI şirketi, yıllık satışları 15.000.000 TL ve ortalama alacak bakiyesi 3.000.000 TL ise, Alacakların Devir Hızı değeri nedir?
Alacakların Devir Hızı = (Satışlar / Ortalama Alacak Bakiyesi) = (15.000.000 / 3.000.000) = 5
GHI şirketi, 5 Alacakların Devir Hızı değerine sahip olduğu için alacaklarını verimli tahsil ederek daha yüksek satışlar elde ediyor.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”İşletme Varlıklarının Getirisi (Return on Operating Assets – ROOA)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]ROOA = (İşletme Geliri / İşletme Varlıkları)[/mks_pullquote] İşletme Varlıklarının Getirisi (Return on Operating Assets – ROOA), bir şirketin işletme varlıklarının elde ettiği getiriyi gösteren bir orandır. Bu oran, işletme gelirinin işletme varlıklarına bölünmesiyle hesaplanır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, ROOA değeri yüksek olan şirketler, işletme varlıklarını daha verimli kullanarak daha yüksek getiri elde ederler.

Örnek: JKL şirketi, yıllık işletme geliri 12.000.000 TL ve işletme varlıkları 8.000.000 TL ise, ROOA değeri nedir?
ROOA = (İşletme Geliri / İşletme Varlıkları) = (12.000.000 / 8.000.000) = 1.5
JKL şirketi, 1.5 ROOA değerine sahip olduğu için işletme varlıklarını verimli kullanarak daha yüksek getiri elde ediyor.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Borçlu Hesapların Devir Hızı (Accounts Payable Turnover Ratio)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Borçlu Hesapların Devir Hızı = (Satın Alma / Ortalama Borçlu Hesap Bakiyesi)[/mks_pullquote] Borçlu Hesapların Devir Hızı (Accounts Payable Turnover Ratio), bir şirketin bir dönemde borçlu hesapları ödeme hızını gösteren bir orandır. Bu oran, satın alma tutarının ortalama borçlu hesap bakiyesine bölünmesiyle hesaplanır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, Accounts Payable Turnover Ratio değeri yüksek olan şirketler, borçlu hesaplarını daha verimli ödeyerek finansal esnekliklerini artırırlar.

Örnek: MNO şirketi, yıllık satın alma tutarı 25.000.000 TL ve ortalama borçlu hesap bakiyesi 5.000.000 TL ise, Borçlu Hesapların Devir Hızı değeri nedir?
Borçlu Hesapların Devir Hızı = (Satın Alma / Ortalama Borçlu Hesap Bakiyesi) = (25.000.000 / 5.000.000) = 5
MNO şirketi, 5 Borçlu Hesapların Devir Hızı değerine sahip olduğu için borçlu hesaplarını verimli ödeyerek finansal esnekliklerini artırıyor.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Özsermaye Çarpanı (Equity Multiplier)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Özsermaye Çarpanı = (Toplam Varlıklar / Özsermaye)[/mks_pullquote] Özsermaye Çarpanı (Equity Multiplier), bir şirketin toplam varlıklarının özsermayesine oranını gösteren bir orandır. Bu oran, toplam varlıkların özsermayeye bölünmesiyle hesaplanır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, Equity Multiplier değeri yüksek olan şirketler, varlıklarını daha fazla borç kullanarak finansman sağlamışlardır.

Örnek: PQR şirketi, toplam varlıkları 60.000.000 TL ve özsermayesi 20.000.000 TL ise, Özsermaye Çarpanı değeri nedir?
Özsermaye Çarpanı = (Toplam Varlıklar / Özsermaye) = (60.000.000 / 20.000.000) = 3
PQR şirketi, 3 Özsermaye Çarpanı değerine sahip olduğu için varlıklarını daha fazla borç kullanarak finanse etmiş demektir.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Stok Devir Hızına Göre Stok Günleri (Days Sales in Inventory – DSI)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]DSI = (Ortalama Stok Değeri / Günlük Satışlar)[/mks_pullquote] Stok Devir Hızına Göre Stok Günleri (Days Sales in Inventory – DSI), bir şirketin stoklarının ne kadar gün satışları karşılayabileceğini gösteren bir orandır. Bu oran, ortalama stok değerinin günlük satışlara bölünmesiyle hesaplanır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, DSI değeri düşük olan şirketler, stoklarını daha verimli kullanarak finansal esnekliklerini artırırlar.

Örnek: STU şirketi, ortalama stok değeri 2.000.000 TL ve günlük satışları 50.000 TL ise, DSI değeri nedir?
DSI = (Ortalama Stok Değeri / Günlük Satışlar) = (2.000.000 / 50.000) = 40
STU şirketi, 40 DSI değerine sahip olduğu için stoklarının 40 gün boyunca satışları karşılayabileceğini gösterir.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Sabit Varlık Devir Hızı (Fixed Asset Turnover Ratio – FAT)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]FAT = (Satışlar / Net Sabit Varlıklar)[/mks_pullquote] Sabit Varlık Devir Hızı (Fixed Asset Turnover Ratio – FAT), bir şirketin net sabit varlıklarının elde ettiği satışları gösteren bir orandır. Bu oran, satışların net sabit varlıklara bölünmesiyle hesaplanır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, FAT değeri yüksek olan şirketler, sabit varlıklarını daha verimli kullanarak daha yüksek satışlar elde ederler.

Örnek: XYZ şirketi, yıllık satışları 24.000.000 TL ve net sabit varlıkları 12.000.000 TL ise, FAT değeri nedir?
FAT = (Satışlar / Net Sabit Varlıklar) = (24.000.000 / 12.000.000) = 2
XYZ şirketi, 2 FAT değerine sahip olduğu için net sabit varlıklarını verimli kullanarak daha yüksek satışlar elde ediyor.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Çalışma Sermayesi Günleri (Days Working Capital)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Days Working Capital = (Çalışma Sermayesi / Günlük İşletme Giderleri)[/mks_pullquote] Çalışma Sermayesi Günleri (Days Working Capital), bir şirketin işletme giderlerini karşılayabilecek kadar nakit akışı sağlayacak olan çalışma sermayesinin kaç gün süreceğini gösteren bir orandır. Bu oran, çalışma sermayesinin günlük işletme giderlerine bölünmesiyle hesaplanır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, Days Working Capital değeri düşük olan şirketler, işletme giderlerini daha verimli yöneterek finansal esnekliklerini artırırlar.

Örnek: UVW şirketi, işletme giderleri 100.000 TL ve çalışma sermayesi 400.000 TL ise, Days Working Capital değeri nedir?
Days Working Capital = (Çalışma Sermayesi / Günlük İşletme Giderleri) = (400.000 / 100.000) = 4
UVW şirketi, 4 Days Working Capital değerine sahip olduğu için işletme giderlerini 4 gün boyunca karşılayabilecek nakit akışına sahip demektir.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Çalışma Sermayesi Devir Hızı (Working Capital Turnover Ratio)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Çalışma Sermayesi Devir Hızı = (Satışlar / Çalışma Sermayesi)[/mks_pullquote] Çalışma Sermayesi Devir Hızı (Working Capital Turnover Ratio), bir şirketin satışlarına göre çalışma sermayesinin ne sıklıkla devredildiğini gösteren bir orandır. Bu oran, satışların çalışma sermayesine bölünmesiyle hesaplanır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, Çalışma Sermayesi Devir Hızı değeri yüksek olan şirketler, çalışma sermayelerini daha verimli yöneterek daha yüksek satışlar gerçekleştirirler.

Örnek: ABC şirketi, yıllık satışları 50.000.000 TL ve çalışma sermayesi 5.000.000 TL ise, Çalışma Sermayesi Devir Hızı değeri nedir?
Çalışma Sermayesi Devir Hızı = (Satışlar / Çalışma Sermayesi) = (50.000.000 / 5.000.000) = 10
ABC şirketi, 10 Çalışma Sermayesi Devir Hızı değerine sahip olduğu için çalışma sermayesini daha verimli yöneterek daha yüksek satışlar gerçekleştiriyor.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Nakit Elde Tutma Günleri (Days Cash on Hand)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Days Cash on Hand = (Nakit ve Nakit Benzerleri / Günlük İşletme Giderleri)[/mks_pullquote] Nakit Elde Tutma Günleri (Days Cash on Hand), bir şirketin işletme giderlerini karşılayabilecek kadar nakit akışına sahip olup olmadığını gösteren bir orandır. Bu oran, nakit ve nakit benzerlerinin günlük işletme giderlerine bölünmesiyle hesaplanır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, Days Cash on Hand değeri düşük olan şirketler, nakit akışını daha verimli yöneterek finansal esnekliklerini artırırlar.

Örnek: DEF şirketi, işletme giderleri 200.000 TL ve nakit ve nakit benzerleri 2.000.000 TL ise, Days Cash on Hand değeri nedir?
Days Cash on Hand = (Nakit ve Nakit Benzerleri / Günlük İşletme Giderleri) = (2.000.000 / 200.000) = 10
DEF şirketi, 10 Days Cash on Hand değerine sahip olduğ

[mks_accordion_item title=”Sermaye Yoğunluğu Oranı (Capital Intensity Ratio)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Sermaye Yoğunluğu Oranı = (Toplam Varlıklar / Özsermaye)[/mks_pullquote] Sermaye Yoğunluğu Oranı (Capital Intensity Ratio), bir şirketin özsermayesi başına düşen toplam varlıklarını gösteren bir orandır. Bu oran, toplam varlıkların özsermayeye bölünmesiyle hesaplanır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, Sermaye Yoğunluğu Oranı değeri yüksek olan şirketler, daha fazla varlık yatırımı yaparak büyümeye çalışırlar.

Örnek: GHI şirketi, toplam varlıkları 80.000.000 TL ve özsermayesi 20.000.000 TL ise, Sermaye Yoğunluğu Oranı değeri nedir?
Sermaye Yoğunluğu Oranı = (Toplam Varlıklar / Özsermaye) = (80.000.000 / 20.000.000) = 4
GHI şirketi, 4 Sermaye Yoğunluğu Oranı değerine sahip olduğu için daha fazla varlık yatırımı yaparak büyümeye çalışıyor.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Özkaynak Satış Oranı (Sales to Equity Ratio)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Özkaynak Satış Oranı = (Satışlar / Özsermaye)[/mks_pullquote] Özkaynak Satış Oranı (Sales to Equity Ratio), bir şirketin satışları başına düşen özsermayesini gösteren bir orandır. Bu oran, satışların özsermayeye bölünmesiyle hesaplanır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, Özkaynak Satış Oranı değeri yüksek olan şirketler, özsermayelerine göre daha yüksek satışlar gerçekleştirirler.

Örnek: JKL şirketi, yıllık satışları 36.000.000 TL ve özsermayesi 12.000.000 TL ise, Özkaynak Satış Oranı değeri nedir?
Özkaynak Satış Oranı = (Satışlar / Özsermaye) = (36.000.000 / 12.000.000) = 3
JKL şirketi, 3 Özkaynak Satış Oranı değerine sahip olduğu için özsermayelerine göre daha yüksek satışlar gerçekleştiriyor.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Stok Satış Oranı (Inventory to Sales Ratio)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Stok Satış Oranı = (Ortalama Stok / Satışlar)[/mks_pullquote] Stok Satış Oranı (Inventory to Sales Ratio), bir şirketin satışlarına oranla ne kadar stok tuttuğunu gösteren bir orandır. Bu oran, ortalama stok miktarının satışlara bölünmesiyle hesaplanır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, Stok Satış Oranı değeri düşük olan şirketler, stok yönetimlerini daha verimli bir şekilde yaparak finansal esnekliklerini artırırlar.

Örnek: MNO şirketi, yıllık satışları 60.000.000 TL ve ortalama stok miktarı 4.000.000 TL ise, Stok Satış Oranı değeri nedir?
Stok Satış Oranı = (Ortalama Stok / Satışlar) = (4.000.000 / 60.000.000) = 0,067
MNO şirketi, 0,067 Stok Satış Oranı değerine sahip olduğu için stok yönetimini verimli bir şekilde yapıyor.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Sabir Varlık Satış Oranı (Sales to Fixed Assets Ratio)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Sabir Varlık Satış Oranı = (Satışlar / Net Sabit Varlıklar)[/mks_pullquote] Sabir Varlık Satış Oranı (Sales to Fixed Assets Ratio), bir şirketin satışlarına oranla sahip olduğu net sabit varlıklarını gösteren bir orandır. Bu oran, satışların net sabit varlıklara bölünmesiyle hesaplanır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, Sabir Varlık Satış Oranı değeri yüksek olan şirketler, sabit varlıklarını daha verimli bir şekilde kullanarak daha yüksek satışlar gerçekleştirirler.

Örnek: PQR şirketi, yıllık satışları 48.000.000 TL ve net sabit varlıkları 12.000.000 TL ise, Sabir Varlık Satış Oranı değeri nedir?
Sabir Varlık Satış Oranı = (Satışlar / Net Sabit Varlıklar) = (48.000.000 / 12.000.000) = 4
PQR şirketi, 4 Sabir Varlık Satış Oranı değerine sahip olduğu için sabit varlıklarını daha verimli bir şekilde kullanarak daha yüksek satışlar gerçekleştiriyor.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Yatırım Devir Hızı (Investment Turnover Ratio)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Yatırım Devir Hızı = (Satışlar / Toplam Varlıklar)[/mks_pullquote] Yatırım Devir Hızı (Investment Turnover Ratio), bir şirketin satışlarına oranla sahip olduğu toplam varlıklarını gösteren bir orandır. Bu oran, satışların toplam varlıklara bölünmesiyle hesaplanır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, Yatırım Devir Hızı değeri yüksek olan şirketler, toplam varlıklarını daha verimli bir şekilde kullanarak daha yüksek satışlar gerçekleştirirler.

Örnek: STU şirketi, yıllık satışları 90.000.000 TL ve toplam varlıkları 60.000.000 TL ise, Yatırım Devir Hızı değeri nedir?
Yatırım Devir Hızı = (Satışlar / Toplam Varlıklar) = (90.000.000 / 60.000.000) = 1,5
STU şirketi, 1,5 Yatırım Devir Hızı değerine sahip olduğu için toplam varlıklarını daha verimli bir şekilde kullanarak daha yüksek satışlar gerçekleştiriyor.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Satışlara Göre İşletme Geliri Oranı (Sales to Operating Income Ratio)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Satışlara Göre İşletme Geliri Oranı = (Satışlar / İşletme Geliri)[/mks_pullquote] Satışlara Göre İşletme Geliri Oranı (Sales to Operating Income Ratio), bir şirketin işletme gelirlerine oranla gerçekleştirdiği satışları gösteren bir orandır. Bu oran, satışların işletme gelirlerine bölünmesiyle hesaplanır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, Satışlara Göre İşletme Geliri Oranı değeri yüksek olan şirketler, işletme gelirlerine göre daha yüksek satışlar gerçekleştirirler.

Örnek: VWX şirketi, yıllık satışları 50.000.000 TL ve işletme geliri 10.000.000 TL ise, Satışlara Göre İşletme Geliri Oranı değeri nedir?
Satışlara Göre İşletme Geliri Oranı = (Satışlar / İşletme Geliri) = (50.000.000 / 10.000.000) = 5
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Net İşletme Sermayesi (Net Working Capital)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Net İşletme Sermayesi = (Dönen Varlıklar – Dönen Borçlar)[/mks_pullquote] Net İşletme Sermayesi (Net Working Capital), bir şirketin dönen varlıklarının dönen borçlarından çıkarılmasıyla elde edilen tutarı ifade eder. Bu tutar, bir şirketin kısa vadeli finansal sağlığı hakkında bilgi verir.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, Net İşletme Sermayesi değeri pozitif olan şirketler, kısa vadeli ödeme yükümlülüklerini karşılamak için daha fazla finansal esnekliğe sahiptirler.

Örnek: XYZ şirketi, dönen varlıkları 80.000.000 TL ve dönen borçları 50.000.000 TL ise, Net İşletme Sermayesi değeri nedir?
Net İşletme Sermayesi = (Dönen Varlıklar – Dönen Borçlar) = (80.000.000 – 50.000.000) = 30.000.000
XYZ şirketi, 30.000.000 TL Net İşletme Sermayesi değerine sahip olduğu için kısa vadeli ödeme yükümlülüklerini karşılamak için daha fazla finansal esnekliğe sahiptir.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Cari Oran (Current Ratio)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Cari Oran = (Dönen Varlıklar / Dönen Borçlar)[/mks_pullquote] Cari Oran (Current Ratio), bir şirketin dönen varlıklarının dönen borçlarına bölünmesiyle hesaplanan bir orandır. Bu oran, bir şirketin kısa vadeli finansal sağlığı hakkında bilgi verir.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, Cari Oran değeri 1’den büyük olan şirketler, kısa vadeli ödeme yükümlülüklerini karşılamak için yeterli finansal esnekliğe sahiptirler.

Örnek: ABC şirketi, dönen varlıkları 90.000.000 TL ve dönen borçları 60.000.000 TL ise, Cari Oran değeri nedir?
Cari Oran = (Dönen Varlıklar / Dönen Borçlar) = (90.000.000 / 60.000.000) = 1,5
ABC şirketi, 1,5 Cari Oran
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Hızlı Oran (Quick Ratio)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Hızlı Oran = ((Dönen Varlıklar – Stoklar) / Dönen Borçlar)[/mks_pullquote] Hızlı Oran (Quick Ratio), bir şirketin stoklar hariç dönen varlıklarının dönen borçlarına bölünmesiyle hesaplanan bir orandır. Bu oran, bir şirketin stoklarını likit olmayan varlıklardan ayırarak kısa vadeli finansal sağlığı hakkında bilgi verir.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, Hızlı Oran değeri 1’den büyük olan şirketler, stoklarını likit olmayan varlıklardan ayırarak kısa vadeli ödeme yükümlülüklerini karşılamak için yeterli finansal esnekliğe sahiptirler.

Örnek: DEF şirketi, dönen varlıkları 70.000.000 TL, stokları 10.000.000 TL ve dönen borçları 40.000.000 TL ise, Hızlı Oran değeri nedir?
Hızlı Oran = ((Dönen Varlıklar – Stoklar) / Dönen Borçlar) = ((70.000.000 – 10.000.000) / 40.000.000) = 1,5
DEF şirketi, 1,5 Hızlı Oran değerine sahip olduğu için stoklarını likit olmayan varlıklardan ayırarak kısa vadeli ödeme yükümlülüklerini karşılamak için yeterli finansal esnekliğe sahiptir.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Nakit Oranı (Cash Ratio)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Nakit Oranı = (Nakit ve Nakit Benzerleri / Dönen Borçlar)[/mks_pullquote] Nakit Oranı (Cash Ratio), bir şirketin nakit ve nakit benzerlerinin dönen borçlarına bölünmesiyle hesaplanan bir orandır. Bu oran, bir şirketin nakit akışını hesaba katarak kısa vadeli finansal sağlığı hakkında bilgi verir.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, Nakit Oranı değeri 1’den büyük olan şirketler, nakit akışlarını kısa vadeli ödeme yükümlülüklerini karşılamak için kullanabilecekleri yeterli finansal esnekliğe sahiptirler.

Örnek: GHI şirketi, nakit ve nakit benzerleri 12.000.000 TL ve dönen borçları 10.000.000 TL ise, Nakit Oranı değeri nedir?
Nakit Oranı = (Nakit ve Nakit Benzerleri / Dönen Borçlar) = (12.000.000 / 10.000.000) = 1,2
GHI şirketi, 1,2 Nakit Oranı değerine sahip olduğu için nakit akışlarını kısa vadeli ödeme yükümlülüklerini karşılamak için kullanabilecekleri yeterli finansal esnekliğe sahiptirler.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Nakit Döngüsü (Cash Conversion Cycle – CCC)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]CCC = İşletme Döngüsü Süresi (IDS) + Alacak Tahsil Süresi (ATS) – Stok Dönüş Süresi (SDS)[/mks_pullquote] Nakit Döngüsü (Cash Conversion Cycle – CCC), bir şirketin işletme döngüsü süresi, alacak tahsil süresi ve stok dönüş süresinin toplamından oluşan bir orandır. Bu oran, bir şirketin nakit akışını hesaba katarak işletme faaliyetlerinin ne kadar verimli olduğunu gösterir.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, CCC değeri ne kadar düşük olursa, şirketin nakit akışı o kadar sağlıklıdır.

Örnek: JKL şirketi, işletme döngüsü süresi 50 gün, alacak tahsil süresi 30 gün ve stok dönüş süresi 20 gün ise, CCC değeri nedir?
CCC = İşletme Döngüsü Süresi (IDS) + Alacak Tahsil Süresi (ATS) – Stok Dönüş Süresi (SDS) = 50 + 30 – 20 = 60
JKL şirketi, 60 CCC değerine sahip olduğu için nakit akışı açısından orta seviyede bir performans sergilemektedir.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Z-Skoru”] Z-Skoru, bir şirketin finansal sağlığını ölçmek için kullanılan bir orandır. Bu oran, bir şirketin bilançosundaki farklı finansal verilerin standart sapmalarının birleştirilmesiyle hesaplanır. Z-Skoru, bir şirketin iflas riskini ölçmede kullanılan bir yöntemdir.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, Z-Skoru değeri ne kadar yüksek olursa, şirketin iflas riski o kadar düşüktür.

Örnek: PQR şirketi için Z-Skoru hesaplanmak isteniyor. Şirketin bilançosundaki farklı finansal verilerin standart sapmaları hesaplandığında, Z-Skoru 2,5 olarak bulunuyor. Bu değer, PQR şirketinin iflas riskinin düşük olduğunu gösterir.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Tahsilat Süresi (Days Sales Outstanding – DSO)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]DSO = (Hesaplanacak Dönem Satışları / Satışların Günlük Ortalaması)[/mks_pullquote] Tahsilat Süresi (Days Sales Outstanding – DSO), bir şirketin alacaklarının ne kadar sürede tahsil edildiğini gösteren bir orandır. Bu oran, bir şirketin nakit akışını kontrol etmek için kullanılır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, DSO değeri ne kadar düşük olursa, şirketin tahsilat süreci o kadar hızlıdır ve nakit akışı o kadar sağlıklıdır.

Örnek: XYZ şirketi, hesaplanacak dönem satışları 20.000.000 TL ve son 365 gün içindeki satışların günlük ortalaması 50.000 TL ise, DSO değeri nedir?
DSO = (Hesaplanacak Dönem Satışları / Satışların Günlük Ortalaması) = (20.000.000 / 50.000) = 400
XYZ şirketi, 400 DSO değerine sahip olduğu için alacaklarının tahsilatı için 400 gün gerektiği anlaşılabilir. Bu değer, şirketin nakit akışı açısından ortalama bir performans sergilediğini gösterir.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Ortalama Stok Dönüş Süresi (Average Inventory Period)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]Ortalama Stok Dönüş Süresi = (Stokların Ortalama Değeri / Hesaplanacak Dönem Satışları) * 365[/mks_pullquote] Ortalama Stok Dönüş Süresi, bir şirketin stoklarını ne kadar sürede sattığını gösteren bir orandır. Bu oran, bir şirketin stok yönetimi ve nakit akışını kontrol etmek için kullanılır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, ortalama stok dönüş süresi ne kadar düşük olursa, şirketin stok yönetimi o kadar verimlidir.

Örnek: ABC şirketinin hesaplanacak dönem satışları 15.000.000 TL, stoklarının ortalaması 5.000.000 TL ise, ortalama stok dönüş süresi nedir?
Ortalama Stok Dönüş Süresi = (Stokların Ortalama Değeri / Hesaplanacak Dönem Satışları) * 365 = (5.000.000 / 15.000.000) * 365 = 121,67
ABC şirketi, 121,67 ortalama stok dönüş süresine sahip olduğu için stoklarını ortalama 122 gün içinde satabiliyor demektir.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Tedarikçi Ödeme Süresi (Days Payable Outstanding – DPO)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]DPO = (Hesaplanacak Dönem Tedarikçi Ödemeleri / Tedarikçilerin Günlük Ortalama Satışı)[/mks_pullquote] Tedarikçi Ödeme Süresi (Days Payable Outstanding – DPO), bir şirketin tedarikçilerine ne kadar sürede ödeme yaptığını gösteren bir orandır. Bu oran, bir şirketin nakit akışını kontrol etmek için kullanılır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, DPO değeri ne kadar yüksek olursa, şirketin tedarikçilere ödeme yapma süreci o kadar yavaştır ve nakit akışı o kadar sağlıksızdır.

Örnek: EFG şirketinin hesaplanacak dönem tedarikçi ödemeleri 8.000.000 TL ve son 365 gün içinde tedarikçilerin günlük ortalaması 20.000 TL ise, DPO değeri nedir?
DPO = (Hesaplanacak Dönem Tedarikçi Ödemeleri / Tedarikçilerin Günlük Ortalama Satışı) = (8.000.000 / 20.000) = 400
EFG şirketi, 400 DPO değerine sahip olduğu için tedarikçilerine ödeme yapmak için ortalama 400 gün süre gerektiği anlaşılabilir. Bu değer, şirketin nakit akışı açısından ortalama bir performans sergilediğini gösterir.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Defansif Aralık Oranı (Defensive Interval Ratio – DIR)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]DIR = Hesaplanacak Dönemdeki Nakit + Menkul Kıymetler + Tahvil/Bono Getirileri / Ortalama Günlük Nakit Çıkışı[/mks_pullquote] Defansif Aralık Oranı (Defensive Interval Ratio – DIR), bir şirketin kısa vadeli borçlarını ödeyebilmesi için kaç günlük nakit varlığının yeterli olduğunu gösteren bir orandır. Bu oran, bir şirketin likiditesini ve finansal gücünü ölçmek için kullanılır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, DIR değeri ne kadar yüksek olursa, şirketin likiditesi o kadar yüksektir ve kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneği o kadar güçlüdür.

Örnek: LMN şirketinin hesaplanacak dönemdeki nakit ve menkul kıymetleri 10.000.000 TL, tahvil/bono getirileri 2.000.000 TL, ortalama günlük nakit çıkışı 500.000 TL ise, DIR değeri nedir?
DIR = (Hesaplanacak Dönemdeki Nakit + Menkul Kıymetler + Tahvil/Bono Getirileri / Ortalama Günlük Nakit Çıkışı) = (10.000.000 + 2.000.000) / 500.000 = 24
LMN şirketi, 24 DIR değerine sahip olduğu için, kısa vadeli borçlarını 24 günlük nakit varlığıyla ödeyebileceği anlaşılabilir. Bu değer, şirketin likiditesi açısından sağlam bir performans sergilediğini gösterir.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”Ortalama Ödeme Süresi (Average Payment Period – APP)”] [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”18″ bg_color=”#00BCD4″ txt_color=”#ffffff”]APP = (Hesaplanacak Dönemdeki Alacaklar / Hesaplanacak Dönem Satışları) * 365[/mks_pullquote] Ortalama Ödeme Süresi (Average Payment Period – APP), bir şirketin tedarikçilerine ne kadar sürede ödeme yaptığını gösteren bir orandır. Bu oran, bir şirketin nakit akışını kontrol etmek için kullanılır.

Referans değerler, farklı endüstriler ve yatırımcılar tarafından değişebilir. Genel olarak, APP değeri ne kadar yüksek olursa, şirketin tedarikçilerine ödeme yapma süreci o kadar yavaştır ve nakit akışı o kadar sağlıksızdır.

Örnek: XYZ şirketinin hesaplanacak dönem alacakları 5.000.000 TL, hesaplanacak dönem satışları 20.000.000 TL ise, APP değeri nedir?
APP = (Hesaplanacak Dönemdeki Alacaklar / Hesaplanacak Dönem Satışları) * 365 = (5.000.000 / 20.000.000) * 365 = 91,25
XYZ şirketi, 91,25 APP değerine sahip olduğu için tedarikçilerine ortalama 91 gün içinde ödeme yapabildiği anlaşılabilir. Bu değer, şirketin nakit akışı açısından ortalama bir performans sergilediğini gösterir.
[/mks_accordion_item] [/mks_accordion]

Kategori: