İngilizce Zamanlar Konusunu Özetler Misiniz?

İngilizce’de kullanılan zamanlar, bir eylemin ne zaman gerçekleştiğini belirtir. İngilizce’de 3 temel zaman vardır: Present Tense (Şimdiki Zaman), Past Tense (Geçmiş Zaman) ve Future Tense (Gelecek Zaman).

  1. Şimdiki Zaman (Present Tense)
  • Simple Present Tense: Olumlu cümlelerde, fiilin yalın hali kullanılır. Olumsuz cümlelerde, “do not” veya “does not” kullanılır. Soru cümlelerinde, “do” veya “does” kullanılır. Örnek: “I eat breakfast every morning.” (Ben her sabah kahvaltı yaparım.)
  • Present Continuous Tense: Fiilin “am”, “is” veya “are” ile birlikte “-ing” eklenerek kullanıldığı zaman. Örnek: “She is singing a song.” (O bir şarkı söylüyor.)
  1. Geçmiş Zaman (Past Tense)
  • Simple Past Tense: Olumlu cümlelerde, fiilin ikinci hali kullanılır. Olumsuz cümlelerde, “did not” kullanılır. Soru cümlelerinde, “did” kullanılır. Örnek: “I walked to the park yesterday.” (Dün parka yürüdüm.)
  • Past Continuous Tense: “Was” veya “were” yardımcı fiilleri ile fiilin “-ing” hali kullanılarak oluşturulur. Örnek: “They were watching TV when I arrived.” (Ben geldiğimde, onlar televizyon izliyorlardı.)
  1. Gelecek Zaman (Future Tense)
  • Simple Future Tense: “Will” yardımcı fiili ile fiilin yalın hali kullanılır. Örnek: “I will study for the exam tomorrow.” (Yarın sınav için çalışacağım.)
  • Future Continuous Tense: “Will be” yardımcı fiili ile fiilin “-ing” hali kullanılarak oluşturulur. Örnek: “She will be sleeping when you arrive.” (Sen geldiğinde o uyuyor olacak.)

Ayrıca, İngilizce’de Present Perfect, Past Perfect ve Future Perfect gibi zamanlar da bulunmaktadır. Bu zamanlar, bir eylemin zaman içindeki durumunu ifade etmek için kullanılır. Ancak, temel zamanlar olan Şimdiki Zaman, Geçmiş Zaman ve Gelecek Zaman, en sık kullanılan zamanlardır.

Yorum ekle

Bizi Takip Et

Çekinmeyin, iletişime geçin. İlginç insanlarla tanışmayı ve yeni arkadaşlar edinmeyi seviyoruz.