İyelik eki nelerdir?

İyelik eki, bir isme ya da zamire ait olduğunu belirten bir ek olarak kullanılır. Türkçede iyelik eki “-ın/-in”, “-ın/-in-ı/-i/-u/-ü”, “-nın/-nin”, “-nın/-nin-ı/-i/-u/-ü”, “-un/-ün”, “-ün/-ün-ü/-ı/-i/-u/-ü” şeklinde değişik şekillerde kullanılır.

Örneğin:

  • Ahmet’in kalem-i (Ahmet’in kalemi)
  • Ali’nin elbiseler-i (Ali’nin elbiseleri)
  • Öğretmenin kitap-ları (Öğretmenin kitapları)
  • Bizim ev-in bahçe-si (Bizim evin bahçesi)
  • Senin arab-an (Senin arabın)
  • Onların çanta-sı (Onların çantası)

Bu ekler, belirli bir zamir ya da isimden önce gelerek, o ismin ya da zamirin kime ait olduğunu belirtir.

Yorum ekle