Kimyasal maddeler üzerinde hangi güvenlik ve uyarı sembolleri bulunur?

Kimyasal maddelerin kullanımı sırasında güvenlik risklerine karşı dikkatli olmak çok önemlidir. Kimyasal maddelerin ambalajlarında, etiketlerinde veya güvenlik bilgi formlarında, kullanıcıları uyarmak ve tehlikeleri tanıtmak için bazı semboller ve işaretler kullanılır. Bu sembollerin anlamları uluslararası bir standart olan “Globally Harmonized System” (GHS) tarafından belirlenmiştir.

GHS kapsamında kullanılan kimyasal güvenlik sembolleri ve uyarı işaretleri şunlardır:

  1. Patlayıcı: Patlama riski olan maddeler için kullanılır.
  2. Yanıcı: Alev alabilen maddeler için kullanılır.
  3. Aşındırıcı: Cilt, göz ve solunum yolu gibi dokulara zarar verebilen maddeler için kullanılır.
  4. Zehirli: Solunduğunda, yutulduğunda veya cilt teması ile zararlı olan maddeler için kullanılır.
  5. Tehlikeli oksitleyici: Diğer maddeleri oksitleyerek yanıcı hale getirebilen maddeler için kullanılır.
  6. Çevresel Tehlike: Çevreye zarar verebilecek maddeler için kullanılır.
  7. Sağlık Tehlikesi: Solunum yolu, cilt ve gözlerde zararlı etkilere sebep olabilecek maddeler için kullanılır.
  8. Patlayıcı olmayan, yanıcı olmayan: Patlama ve yanma riski olmayan ama diğer tehlikeleri bulunan maddeler için kullanılır.

Bu sembollerin yanı sıra, kimyasal maddelerin güvenli kullanımı için ambalajlarında kullanım talimatları, risk yönetim planları, ilk yardım talimatları ve acil durum numaraları da bulunur.

Yorum ekle