Kıyamet alametleri nelerdir?

Kıyamet, dünya ve insanlık tarihinin sonu anlamına gelir. İslam dininde de kıyametin kopacağına inanılır. Kıyametin kopacağı gün ve saate dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde bazı alametlerden bahsedilir. İşte kıyamet alametleri:

  1. Mehdi’nin çıkışı: İslam dininde Mehdi, kıyamet öncesi dönemde çıkacak bir liderdir. Mehdi’nin çıkışı, kıyametin yaklaştığına dair önemli bir alamettir.
  2. Deccal’ın çıkışı: Deccal, İslam dininde kötülüklerin simgesi olarak anlatılan bir figürdür. Deccal’ın çıkışı, kıyametin yaklaştığına dair bir alamettir.
  3. Güneş’in batıdan doğması: İslam dininde kıyamet öncesi dönemde güneşin batıdan doğması, kıyametin yaklaştığına dair bir alamettir.
  4. Dabbe’nin çıkışı: Dabbe, İslam dininde kıyamet öncesi dönemde ortaya çıkacak bir yaratıktır. Dabbe’nin çıkışı da kıyametin yaklaştığına dair bir alamettir.
  5. Yeryüzündeki fitnelerin artması: İslam dininde kıyamet öncesi dönemde yeryüzünde fitnelerin artması, kıyametin yaklaştığına dair bir alamettir.
  6. Malın artması ve fakirliğin yaygınlaşması: İslam dininde kıyamet öncesi dönemde malın artması ve fakirliğin yaygınlaşması, kıyametin yaklaştığına dair bir alamettir.
  7. İnsanların birbirlerine zulmetmeleri: İslam dininde kıyamet öncesi dönemde insanların birbirlerine zulmetmeleri, kıyametin yaklaştığına dair bir alamettir.

Bu alametler, İslam dininde kıyametin yaklaştığına dair önemli işaretlerdir. Ancak kıyametin tam olarak ne zaman kopacağına dair kesin bir bilgi olmadığı için, insanların her zaman hazırlıklı olması öğütlenir.

Yorum ekle