Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, oruçlu iken banyo yapmak caizdir ve orucu bozmaz. Oruç tutarken banyo yapmanın temizlik ve hijyenin önemine vurgu yaptığı kabul edilir. Diyanet’in görüşü de oruçlu iken banyo yapmanın orucu bozmayacağı yönündedir.

Ancak, oruçlu iken banyo yaparken dikkat etmeniz gereken nokta, suyun ağız veya burun yoluyla yutulmamasıdır. Su yutmak orucu bozar. Banyo yaparken bu hususa dikkat ederseniz, orucunuz geçerli olmaya devam eder.

Kur’an-ı Kerim ve hadislerde oruçlu iken banyo yapma konusuna doğrudan değinilmemektedir. Ancak oruç ve temizlik ile ilgili genel prensipler vardır.

Kur’an-ı Kerim’de oruçla ilgili ayetlerden biri şöyledir (Bakara Suresi, 2:187):

“…Oruç tuttuğunuz günlerde, geceleri eşlerinize yönelmeniz size helâl kılındı. Onlar, sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah bilir ki, kendilerine karşı hileye başvuruyordunuz. Şimdi tevbe edip af dilediniz. Artık onlara yönelin ve Allah’ın sizin için takdir ettiği şeyleri arayın. Yiyin, için, sonra beyaz iplik, siyah iplikten sizin için seçilip belirginleşinceye kadar yiyin, için. Sonra orucu akşama kadar tamamlayın…”

Bu ayet, oruç tutanların yeme, içme ve cinsel ilişkiden kaçınmaları gerektiğini belirtir. Banyo yapma ile ilgili bir hüküm içermemektedir.

Hadislerde ise temizlik ve abdestle ilgili pek çok öğüt bulunmaktadır. Örneğin, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Temizlik imanın yarısıdır.” (Sahih Müslim, Taharet 1, Hadis No: 223)

Bu tür hadisler, temizliğin ve hijyenin İslam’da önemli olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, oruçlu iken banyo yapma konusuna doğrudan değinilmemektedir.

İslam alimleri, Kur’an ve hadislerde yer alan temizlik prensipleri ve orucun esas amacı olan yeme, içme ve cinsel ilişkiden kaçınma hükümleri dikkate alarak, oruçlu iken banyo yapmanın caiz olduğu sonucuna varmışlardır. Oruçlu iken banyo yaparken dikkat edilmesi gereken nokta, suyun ağız veya burun yoluyla yutulmamasıdır, çünkü su yutmak orucu bozar.

Kategori: