Pareto analizi, sorunları önceliklendirmek ve kaynakları etkin bir şekilde yönlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto tarafından geliştirilen bu analiz yöntemi, kaynakların en etkili şekilde kullanılması için sorunların önem sırasına göre düzenlenmesini sağlar. Bu makalede, Pareto analizinin ne olduğunu, nasıl uygulandığını ve avantajlarını inceleyeceğiz.

Pareto Analizinin Adımları

Pareto analizi, aşağıdaki adımları içerir:

 1. Veri Toplama: İlgili verilerin toplanmasıyla başlayan bu adımda, sorunlar ve bunların sebep olduğu sonuçlar belirlenir. Verilerin doğru ve eksiksiz olması, analizin güvenilirliği açısından önemlidir.
 2. Sorunların Sınıflandırılması: Toplanan veriler, sorunların niteliğine göre sınıflandırılır. Bu sınıflandırma, sorunların neyin üzerinde etkili olduğunu ve hangi alanlarda yoğunlaştığını gösterir.
 3. Verilerin Analizi: Verilerin analizi, sorunların sınıflandırılması sonucunda elde edilen bilgilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesini içerir. Bu adımda, her bir sorunun etkisi, frekansı veya maliyeti gibi ölçümler yapılır.
 4. Pareto Grafiğinin Oluşturulması: Analiz sonuçlarının görselleştirilmesi için Pareto grafiği oluşturulur. Pareto grafiği, sorunların önem sırasına göre büyüklüklerini gösteren bir çubuk grafik şeklinde temsil edilir. En önemli sorunlar en üstte, en az önemli sorunlar ise en altta yer alır.
 5. Önceliklendirme ve Aksiyon Planının Belirlenmesi: Pareto grafiği üzerindeki verilere göre, en büyük etkiye sahip olan sorunlar belirlenir. Bu sorunlar öncelikli olarak ele alınır ve çözüm için aksiyon planları oluşturulur.
 6. Aksiyonların Uygulanması: Oluşturulan aksiyon planları doğrultusunda gerekli düzeltici önlemler alınır. Sorunların çözümü için adımlar atılır ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilir.
 7. Sonuçların Takibi: Pareto analizinden elde edilen sonuçların etkisini izlemek ve değerlendirmek önemlidir. Sorunların çözümüne yönelik alınan aksiyonların etkinliği takip edilir ve gerektiğinde düzeltmeler yapılır.

Pareto Analizinin Avantajları

Pareto analizi, sorunların önceliklendirilmesi ve kaynakların etkin kullanımı için birçok avantaj sunar:

 • Öncelikli Sorunların Belirlenmesi: Pareto analizi, en büyük etkiye sahip olan sorunları belirleyerek, kaynakların doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar. Bu sayede, önemli sorunlar öncelikli olarak çözüme kavuşturulur.
 • Veriye Dayalı Karar Verme: Pareto analizi, toplanan verilerin analizi ve grafiğe dökülmesiyle gerçekleştirilir. Bu sayede, kararlar daha sağlam ve veriye dayalı olarak alınır.
 • Kaynakların Verimli Kullanımı: Pareto analizi, kaynakların en etkin şekilde kullanılmasına yardımcı olur. En önemli sorunlar belirlenerek, bu sorunların çözümüne yönelik kaynaklar ve çaba odaklanır.
 • Görsel Temsiliyet: Pareto grafiği, sorunların önem sırasına göre görsel bir şekilde temsil edilir. Bu sayede, sorunların önemi hızlı bir şekilde anlaşılır ve odaklanılması gereken alanlar net olarak belirlenir.
 • Sürekli İyileştirme: Pareto analizi, sürekli iyileştirme ve gelişim sürecinin bir parçasıdır. Analiz sonuçları, sürekli takip ve değerlendirmeyle birlikte iş süreçlerindeki gelişim için temel oluşturur.

Özet

Pareto analizi, sorunların önceliklendirilmesi ve kaynakların etkin kullanımı için kullanılan bir yöntemdir. Veri toplama, sınıflandırma, analiz, grafik oluşturma, önceliklendirme, aksiyon planı, uygulama ve sonuç takibi adımlarını içerir. Pareto analizi, sorunları önceliklendirerek kaynakların etkin şekilde kullanılmasını sağlar ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eder.

Kategori: