Portfolyo değerlendirme, bir öğrencinin, öğrenme sürecinde ürettiği örneklerin, işlerin ve performanslarının bir araya getirildiği ve bir değerlendirme sürecinde kullanıldığı bir yöntemdir. Portfolyo değerlendirmesi, öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaşmalarını ve öğrenme sürecindeki ilerlemelerini değerlendirmek için kullanılır.

Portfolyo değerlendirme türleri şunlardır:

  1. Formatif portfolyo değerlendirmesi: Bu değerlendirme, öğrencilerin öğrenme sürecindeki ilerlemelerini değerlendirmek ve geri bildirim sağlamak için kullanılır. Öğrencilerin öğrenme sürecinde yaptıkları işlerin biriktirildiği bir portfolyo, öğretmen tarafından düzenli olarak kontrol edilir ve öğrencilere geri bildirim verilir.
  2. Somatif portfolyo değerlendirmesi: Bu değerlendirme, öğrencilerin öğrenme sürecindeki sonuçlarını ölçmek için kullanılır. Bu değerlendirmede öğrencilerin bütün öğrenme süreci boyunca ürettikleri işlerin bir araya getirildiği bir portfolyo, öğrencilerin performanslarının ölçülmesinde kullanılır.

Portfolyo değerlendirme içeriği, öğrencinin öğrenme sürecindeki performansının belgelenmesi için kullanılan örneklerden oluşur. İçeriği şunları içerebilir:

  • Öğrencinin yaptığı ödevler
  • Sınavlar ve testler
  • Proje ve sunumlar
  • Araştırma raporları
  • Öğrencinin öz-değerlendirmeleri
  • Öğretmenin öğrenciye verdiği geri bildirimler
  • Öğrencinin öğrenme hedefleri veya öğrenme planları

Portfolyo değerlendirme, öğrencilerin öğrenme sürecindeki ilerlemelerini değerlendirmek ve geliştirmek için faydalı bir araçtır. Öğretmenler, portfolyoları kullanarak öğrencilere geri bildirim sağlayabilir ve öğrencilerin güçlü yönlerini ve geliştirmeleri gereken alanları belirleyebilir. Ayrıca, portfolyolar öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerine ve öğrenme sürecindeki ilerlemelerini izlemelerine olanak tanır.

Kategori: