Ramazan ayı, İslam dininin önemli aylarından biridir ve oruç tutmak, ibadet etmek ve sadaka vermek gibi çeşitli ibadetleri içerir. Bu kutsal ayda, oruç tutan insanlar için bazı davranışlar, yapılması uygun olmayan davranışlar olarak kabul edilir. Bu blog yazısında, Ramazan ayında yapılmaması gerekenleri, Kur’an’da belirtilen örneklerle açıklayacağım.

Ramazanda Yapılmaması Gerekenler

Yalan Söylemek:

Ramazan ayı boyunca, yalan söylemek uygun değildir. Kur’an’da “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının, doğru söz söyleyin.” (Ahzab Suresi, 70. Ayet) şeklinde belirtilir. Bu nedenle, Ramazan ayında yalan söylemek, bir ibadet ayında yapılacak en kötü davranışlardan biridir.

Kötü Sözler Söylemek:

Ramazan ayı boyunca kötü sözler söylemek, insanların kalplerine zarar verir ve huzursuzluğa neden olabilir. Kur’an’da, “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide Suresi, 90. Ayet) şeklinde belirtilir. Bu ayette bahsedilen “pislik” kavramı, kötü sözler ve davranışlar için de geçerlidir.

Günah İşlemek:

Ramazan ayı boyunca günah işlemek, insanın orucunun geçersiz olmasına neden olabilir. Kur’an’da “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç da size farz kılındı. Ta ki korunasınız.” (Bakara Suresi, 183. Ayet) şeklinde belirtilir. Bu nedenle, Ramazan ayında günah işlemek, orucun faydalarından mahrum kalmaya neden olabilir.

Gıybet Etmek:

Ramazan ayı boyunca gıybet etmek, kötü niyetli davranışlar olarak kabul edilir. Kur’an’da “Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Kiminiz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, tevbeleri çok kabul eden, çok merhametli olandır.” (Hucurat Suresi, 12. Ayet) şeklinde belirtilir. Bu nedenle, Ramazan ayı boyunca gıybet etmek, insanların birbirleriyle ilişkilerine zarar verir ve ibadetlerini olumsuz etkiler.

Kavga Etmek:

Ramazan ayı boyunca kavga etmek, kötü niyetli bir davranış olarak kabul edilir. Kur’an’da, “Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah’a yönelin. Allah sizinle beraberdir.” (Bakara Suresi, 153. Ayet) şeklinde belirtilir. Bu nedenle, Ramazan ayında kavga etmek, ibadetin amacından sapmak ve huzursuzluğa neden olabilir.

İftira Etmek:

Ramazan ayı boyunca iftira etmek, başka bir insanın itibarını zedeleyen ve kötü niyetli bir davranıştır. Kur’an’da, “Birbirinizin ayıplarını araştırmayın, birbirinizin gıybetini yapmayın. Aranızda birbirinizi çekiştirmeyin. Sizden biriniz, kardeşinin ölü etini yemek istediği gibi, ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?” (Hucurat Suresi, 12. Ayet) şeklinde belirtilir. Bu nedenle, Ramazan ayında iftira etmek, insanların birbirleriyle ilişkilerine zarar verir ve ibadetin amacından uzaklaşmalarına neden olabilir.

Fazla Yemek Yemek:

Ramazan ayında iftar ve sahur öğünlerinde fazla yemek yemek, sağlık açısından zararlı olabilir. Ayrıca, oruç tutmanın amaçlarından biri de açlık hissini ve yoksulların durumunu anlamaktır. Bu nedenle, Ramazan ayında fazla yemek yemek yerine, sağlıklı ve dengeli beslenmek, oruç tutan insanların sağlığını korumasına yardımcı olur.

İbadetleri İhmalkarlık:

Ramazan ayı boyunca ibadetleri ihmal etmek, insanların manevi olarak gelişmelerine engel olur. Kur’an’da, “Allah’ı anın, O’na yönelin ve O’na tevbe edin. Sabah akşam Rabbinizin bağışlanmasını dileyin. O, dünya ve ahiret saadeti için size rahmetini genişletir” (Hud Suresi, 114. Ayet) şeklinde belirtilir. Bu nedenle, Ramazan ayı boyunca ibadetleri ihmal etmemek, oruç tutan insanların manevi olarak gelişmelerine yardımcı olur.

Cinsel İlişkiye Girmek:

Cinsel ilişki, Ramazan ayında yapılması önerilmeyen davranışlar arasındadır. Ramazan ayı, insanların manevi olarak kendilerini arındırmak, Allah’a yakınlaşmak ve kötü alışkanlıklarından kurtulmak için bir fırsattır. Bu nedenle, cinsel ilişki gibi bedenin arzularına yönelik davranışlardan kaçınmak, insanların oruç tutarken ruhani açıdan daha fazla gelişmelerine yardımcı olur.

Kur’an’da, “Ey iman edenler! Siz oruç tutmakla emrolunduğunuz gibi, sizden öncekiler de oruç tutmakla emrolunmuşlardı. Umulur ki korunursunuz” (Bakara Suresi, 183. Ayet) şeklinde belirtilir. Bu ayet, insanların oruç tutarak kendilerini korumaları gerektiğini ifade eder. Cinsel ilişki ise, insanların bedenlerinin arzularına yönelik bir davranıştır ve bu nedenle oruç tutmaya engel olabilir.

Ayrıca, Kur’an’da “Allah, her şeyi işiten ve bilendir. Kadınlarınız sizin için bir tarla gibidir, tarlanıza nasıl isterseniz öyle gidin” (Bakara Suresi, 223. Ayet) şeklinde belirtilir. Bu ayet, evlilik ilişkilerinin düzenlenmesi konusunda insanlara öğüt verirken, aynı zamanda cinsel ilişkinin sadece evlilik çerçevesinde yapılması gerektiğini de vurgular.

Özetle, Ramazan ayında yapılmaması gerekenler, insanların birbirleriyle olan ilişkilerini olumsuz etkileyen kötü niyetli davranışlardır. Bu davranışlar, Kur’an’da açık bir şekilde belirtilmiştir ve oruç tutan insanlar için uygun olmayan davranışlardır. İnsanlar, bu kutsal ayda kendilerini daha fazla ibadet ve sadaka vermeye odaklamalı ve bu kötü davranışlardan uzak durmalıdır.

Kategori: