Etiket - 1 asal sayı mıdır

1 asal sayı mıdır?

1 asal sayı mıdır?

1 asal sayı değildir. Asal sayı, yalnızca kendisi ve 1’e bölünebilen pozitif tam sayılardır. Ancak 1, kendisi dışında hiçbir pozitif tam sayıya bölünemez. Dolayısıyla 1, asal sayı olarak kabul edilmez.